Arkiv: 2020

Ny pump optimerar fjärrkylan i Stockholm

– För att kunna få plats med rören till de nya pumparna på Stockholm Exergis fjärrkylaanläggning i Ropsten var vi bokstavligt tvungna att tänka utanför ...

VD har ordet nr 47

FVB firar 50 år detta märkliga år, som i hög grad präglas av rådande pandemi. Vi reflekterar över den mycket spännande resa FVB gjort ...

Barncancerfonden 2020

God Jul & Gott Nytt År!

Gävle Energi, Sandviken Energi, FVB

FVB projekterar fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

FVB har vunnit konkurrensutsättningen för projektering och projekteringsledning i samverkansprojektet mellan Gävle Energi och Sandviken Energi. Två av tre delsträckor har tilldelats FVB och nu ...

Kylanläggning

Ny fyraårsperiod med energikartläggningar

Nu börjar en ny fyraårsperiod med energikartläggningar utifrån lagen 2014:266 om energikartläggning i stora företag. Kartläggningen visar på Ert företags energianvändning uppdelat på byggnader, transporter och ...

Sinfra

Nytt ramavtal med Sinfra

FVB har glädjande nog vunnit nytt ramavtal med Sinfra inom tjänsteområdena Fjärrvärme/Fjärrkyla, Processteknik samt Vatten & Avlopp. El- och automationstjänster är integrerat i ovanstående tjänsteområden. Det ...

FVB – 50-åring med fokus på hållbar tillväxt!

Heltäckande inom energi – men samtidigt med spetskompetens. Det är två viktiga framgångsfaktorer för FVB. Nu firar företaget 50 år och blickar framåt där hållbara ...

Nya ansikten på FVB i Maj 2020

Vi har fått sex nya medarbetare sedan förra numret av FVB-Nytt. Linnea Cedergren Linnea Cedergren är anställd på distributionsgruppen i Stockholm. Hon kommer att jobba med projektering ...

FVB Örebro tar cykeln till projekt i city

FVB har kvalitets- och miljömål som avser att leda till ständig förbättring av kvaliteten, miljöpåverkan och arbetsmiljön i vår verksamhet. Som bidrag till vårt hållbarhetsmål ...

Pannoperatörsutbildning och nu möjlighet till certifierande prov

FVB och Teknikutbildarna erbjuder utbildning för pannoperatörer och förberedelser inför personcertifiering av pannoperatör. FVB har webbutbildning, öppna utbildningstillfällen och möjlighet till företagsförlagd utbildning. I vårt samarbete med ...