Kategori: Alla nyheter

FVB Sverige AB foto

Vi söker fler medarbetare

Är du konsult eller ingenjör inom energiproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, VA eller fastighet? Bra, vi söker fler medarbetare! Läs mer

Fjärrvärmeledning flyttas från akvedukt

FVB har fått ett spännande uppdrag med omläggning av fjärrvärmeledningen mellan Norrköping och Söderköping. Orsaken till omläggningen är att en ny förbifart ska byggas förbi ...

FVB följer upp Europas största hetvattenlager

I Västerås bygger Mälarenergi Europas största hetvattenlager i ett bergrum. Lagret kommer rymma 300 000 kubikmeter vatten vilket kan täcka fjärrvärmebehovet i staden upp till ...

Stora fördelar med VR vid projektering

Så här kan det se ut när man går omkring i datamodellen med VR-glasögonen. – Det var en aha-upplevelse säger Lennart Bolin, anläggningsansvarig på E.ON ...

Per Skoglund blir ny vd på FVB

Per Skoglund till vänster tar över rodret på FVB vid årsskiftet. Nuvarande vd Leif Breitholtz blir senior advisor med ansvar för utlandsverksamheten. (Foto: Per Helgoson). Per ...

Uppdrag kring automation i Gästrikland

Gävle och Sandviken binds nu samman med en fjärrvärmeledning. FVB har projekterat ett par delsträckor och kommer att bidra i produktionsuppföljningen. FVB har även fått ...

Utrett 4GDH i Huddinge

FVB har, på uppdrag av Vincero, utrett systemlösning för lokalnät för fjärrvärme i Huddinge i södra Stockholm. Nätet ska byggas och inledningsvis fungera som ett ...

Kurs - krav vid byggnation och underhåll av fjärrvärmeledningar

FVB erbjuder en kurs avseende krav vid byggnation och underhåll av fjärrvärme-ledningar förlagda i och ovan mark. Kursen innehåller processen från planering och samordning, via projektering ...

De prisades på FVB-dagen

Årets FVB:are korades som vanligt vid den årliga FVB-dagen. I år gick priset till Andreas Wannberg, Västerås och Pär Christiansson, Stockholm. Andreas jobbar med automationsuppdrag och ...

Kurs: Fjärrvärme idag!

Kursen vänder sig till alla som vill få en ökad förståelse för systemet fjärrvärme – ingenjörer, ekonomer och informatörer. Fjärrvärme idag har fokus på helheten ...