Kategori: Alla nyheter

Kylanläggning

Ny fyraårsperiod med energikartläggningar

Nu börjar en ny fyraårsperiod med energikartläggningar utifrån lagen 2014:266 om energikartläggning i stora företag. Kartläggningen visar på Ert företags energianvändning uppdelat på byggnader, transporter och ...

Sinfra

Nytt ramavtal med Sinfra

FVB har glädjande nog vunnit nytt ramavtal med Sinfra inom tjänsteområdena Fjärrvärme/Fjärrkyla, Processteknik samt Vatten & Avlopp. El- och automationstjänster är integrerat i ovanstående tjänsteområden. Det ...

FVB – 50-åring med fokus på hållbar tillväxt!

Heltäckande inom energi – men samtidigt med spetskompetens. Det är två viktiga framgångsfaktorer för FVB. Nu firar företaget 50 år och blickar framåt där hållbara ...

Nya ansikten på FVB

Vi har fått sex nya medarbetare sedan förra numret av FVB-Nytt. Linnea Cedergren Linnea Cedergren är anställd på distributionsgruppen i Stockholm. Hon kommer att jobba med projektering ...

FVB Örebro tar cykeln till projekt i city

FVB har kvalitets- och miljömål som avser att leda till ständig förbättring av kvaliteten, miljöpåverkan och arbetsmiljön i vår verksamhet. Som bidrag till vårt hållbarhetsmål ...

Pannoperatörsutbildning och nu möjlighet till certifierande prov

FVB och Teknikutbildarna erbjuder utbildning för pannoperatörer och förberedelser inför personcertifiering av pannoperatör. FVB har webbutbildning, öppna utbildningstillfällen och möjlighet till företagsförlagd utbildning. I vårt samarbete med ...

FVB certifierade inom arbetsmiljö

FVB är numera certifierade inom ISO 45001, Arbetsmiljö. Revisionen gick galant utan några avvikelser. I och med detta är FVB nu certifierade inom tre områden: ...

3D-scanning och analys av rörsystem i Umeå

Ålidhems Värmeverk är en av Umeå  Energis största anläggningar. Där har FVB fått i uppdrag att utföra 3D-scanning för att kunna skapa en korrekt 3D-modell ...

FVB ökar sin närvaro i Hälsingland

Från och med den 1 juni hittar du FVB på Mickelsvägen 4 A i Hudiksvall. När coronavirusets restriktioner släpps är ni varmt välkommen in på ...

Stödjer Norrenergi med energitjänster

David Ekström som jobbar på fastighetsgruppen på FVBs kontor i Stockholm kommer framöver att stötta Norrenergis Energioptimeringsgrupp med energitjänster. Fokus är att projektleda påbörjade och ...