FVB styr stort ventilbyte

Selångerhus nr 4, som är en av landets största bostadsrättsföreningar, byter samtliga ventiler i sitt värmesystem. FVB är ansvarig för planering, projektering och utförande av arbetet.

Brf Selångerhus nr 4 i Sundsvall består av 716 lägenheter och husen byggdes under perioden 1965–1971. Samtliga ventiler på radiatorer i lägenheterna och på stammarna i byggnaderna håller på att bytas ut, så det är ett omfattande arbete.

– Ventilerna installerades när husen byggdes och behöver bytas ut på grund av dess ålder. Genom att installera nya ventiler minskar vi risken för läckage och de boende kommer också att få en jämnare temperatur i lägenheterna, säger Michael Nordin, fastighetsförvaltare Brf Selångerhus nr 4.

– Vi byter inte ventilerna för att spara pengar, men genom en injustering av de nya ventilerna så får vi en jämnare temperatur vilket i sin tur kan leda till lägre energikostnader, säger han.

Att byta ventiler i ett flerbostadshus innebär att FVB först behöver gå igenom ritningar och mängdar upp antal ventiler och dimensioner. Transmissionsberäkningar utförs där de har räknat ut hur stor effekt varje rum behöver. Därefter ritas hela värmesystemet med inställningsvärden, flöden, pumptryck och värmekurva.

– Efter att de nya ventilerna är installerade, utför vi injusteringen efter de framräknade värdena. När det momentet är klart justerar vi stamventilerna och avslutningsvis utför vi en flödesmätning på samtliga stamventiler för att säkerställa flöde och tryckfall över stamventilerna, säger Göran Lind på FVB, projektledare för projektet, och fortsätter:

– Nästa momentet är att montera handvred på radiatorerna. Det innebär att vi justerar flödet genom varje ventil så att alla delar av byggnaden får korrekt mängd värme.

Därefter mäter FVB inomhustemperaturen i några månader med temperaturgivare som är placerade i utvalda lägenheter. Det gör att man får en bild över inomhustemperaturerna och ser om värmesystemet fungerar som det ska.

– Arbetet med att byta ventiler startade vi redan 2017 och FVB har haft ansvaret de senaste tre åren. Samarbetet har fungerat mycket bra, vilket är extra viktigt när man gör ett så omfattande ventilbyte som berör många boende och involverar många i arbetet, säger Michael Nordin.

Ytterligare information:
Göran Lind: 060-67 27 03


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024