Fjärrvärme

Behöver ditt företag hjälp med fjärrvärme?

Vi hjälper dig hela vägen

Som ett av Sveriges största konsultbolag inom fjärrvärme och över 50 års erfarenhet av branschen kan vi hjälpa dig med:
– Utredningar
– Analyser
– Projektering
– Projekt- och byggledning
– Effektivisering av fjärrvärmesystemet

FVB hjälper er hela vägen från förstudie till slutdokumentation

Ska ni koppla ihop er stad med en industri eller med grannstaden? Det gäller fjärrvärmeledningar som ligger under eller ovan jord, i exempelvis broar och byggnader. Vi kan också hjälpa er vid förläggning av fjärrvärmeledningar i sjöar och vattendrag.

Vår förstudie är det första viktiga steget

Har ni koll på allt som gäller? Vi tar fram rätt underlag för att bygga. Era fjärrvärmeledningar ska ligga på rätt plats i marken. När ni förlägger rören får ni inte skada naturen och ni måste skydda värdefulla arkeologiska objekt. I förstudien säkrar vi att det finns en framkomlig väg för den tänkta ledningen. Där tar vi också hänsyn till områdets miljö och kulturhistoria.

Rätt underlag för att bygga

När ni har beslutat er för att genomföra ett ledningsprojekt tar vi fram rätt underlag till bygghandlingar.
Vi hjälper er att:
– göra inmätningar
– projektera i 3D
– ta fram förfrågningsunderlag
– utvärdera anbud
– ta fram bygghandlingar
– byggleda

fjärrvärme med fvb

Drönaren ger dig koll på centimetern

När du behöver göra inmätning inför en projektering eller dokumentera markytor/ledningar kan våra drönare hjälpa dig. Vi har certifierade drönarpiloter och den kompetens som krävs för att analysera och tolka resultaten från flygningarna. Med hjälp av drönare utför vi även mätningar inför projekteringar av ledningar. Genom en professionell GPS kan vi nå en noggrannhet på endast någon centimeter.

Dokumentera nätet på rätt sätt

Ert fjärrvärmenät behöver dokumenteras korrekt. Dokumentationen ska innehålla teknisk och historisk information om fjärrvärmenätet och bakgrundsdata. Vi har under många år arbetat med dokumentationsprogrammet Faciplus. Vi arbetar även med upphandling och utvärdering av Geografiskt informationssystem, GIS. Vid implementering av nytt GIS hjälper vi till med rättning och justering.

Ett optimerat system av fjärrvärme blir mer lönsamt

Vill ni ha ett fjärrvärmesystem som är mer lönsamt och bättre för miljön? Vår analysgrupp är specialiserad på optimering av fjärrvärmesystemets framlednings- och returtemperaturer.
Vi hjälper er med:
– driftoptimering
– systemanalys
– systemeffektivisering

Vi inventerar även fastigheter och ger förslag på hur ni kan få bättre avkylning. Behöver ni svar på hur nätet fungerar vid olika driftsfall och vad ni kan åtgärda för att optimera det? Vi gör tryckfallsberäkningar för både planerade och befintliga system.

Underhåll sparar pengar

När är det bäst att göra investeringar i ert befintliga fjärrvärmenät? Det vet vi. Vi har tagit fram en modell för att planera behovet av reinvesteringar i fjärrvärmenätet. Modellen kan användas när ni ska genomföra andra åtgärder i en gata eller vid andra typer av markarbeten. Utifrån skaderiskanalysen kan vi skapa en långsiktig strategi för underhåll och förnyelse av fjärrvärmenätet. Då håller din investering längre – vilket är till nytta för ditt bolag och era kunder.

Vill du få en ökad förståelse för systemet fjärrvärme?

Vi anordnar kontinuerligt utbildningar inom våra främsta kompetensområden. Hitta nästa kurstillfälle och gör en intresseanmälan till en av våra utbildningar.

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.