Fjärrvärme

Effektivitet till fördel för samhället

Fjärrvärmetekniken började spridas utanför våra största städer 1970. Vi var med redan då. Idag täcker fjärrvärmen nära hälften av vårt lands totala uppvärmningsbehov. Fjärrvärmen har unika möjligheter att utnyttja miljöriktiga bränslen och förmåga att tillvarata resurser som annars skulle gå förlorade. Fjärrvärmen är idag den erkända värmekällan för våra bostäder och arbetsplatser.

Värme i alla situationer

Vår kompetens ligger i att behärska värme och fjärrvärme i alla dimensioner: teknik, ekonomi och miljö, teori och praktik, projektering och projektledning, prestandaprov och drifttagning, analys och effektivisering. Vårt samlade kunnande och vårt oberoende skapar gränslösa möjligheter till effektiviseringar och flexibla lösningar för våra uppdragsgivare.

Värme innebär för oss, bland mycket annat, ökad återvinning av spillvärme och samverkan mellan lokal industri och omkringliggande samhälle. Nytt systemtänkande kan leda till sänkta kostnader för både energiproducent och fastighetsförvaltare. Vår uppgift är att både få det uppenbara att bli verklighet och de dolda möjligheterna att bli synliga.

Kunnande på export

Genom ett stort antal internationella uppdrag har vi tillfört nya marknader ledande svensk fjärrvärmekunskap, samtidigt som företaget erhållit en unik kompetens. Våra konsulter har lärt sig att anpassa svensk teknologi till lokala förhållanden, inte minst i Central- och Östeuropa, Mellanöstern och i Nordamerika, marknader med skilda ekonomiska förutsättningar, teknik och miljökrav.

Vårt kunnande leder långt bortom dagens beprövade tekniker, till framtida heltäckande energilösningar, effektiviseringsgrader, miljö och avkastningskrav. Att ta en aktiv roll i pågående energiforskning och utveckling har blivit en naturlig del av vårt dagliga arbete. Och resultaten omsätts alltid till våra kunders bästa.

Leveranssäkerhet

Flexibilitet

Kretslopp

Lycke
Fjärrvärmeledning
Undercentral

Exempel på tjänster

Ledningsprojektering Värme & Kyla

Besiktning av ledningsentreprenader

Nätberäkningar

Spänningsanalyser

Riskanalyser av ledningssystem

LCC analyser av ledningsprojekt

Installationsritningar i 3D för kammare och pumpstationer

Projekt- och Byggledartjänster

Digital dokumentation av ledningssystem

Utredningar och analyser för sammankoppling av olika FV-system (Transiteringsledningar)

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda, tveka inte att kontakta oss!

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring vår växel på 021-81 80 50 så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

Du är också välkommen att besöka något av våra kontor, om det är svårt att komma ifrån åker vi gärna ut till er, hör av dig så ordnar vi fikat!

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.