Energigas

Behöver ert företag eller er kommun hjälp med produktion eller distribution av energigaser?

– Biogas, Fordonsgas, LBG och Vätgas

FVB har kunskapen och kan driva projekt från idé till färdig anläggning. Vi kan även förbättra och anpassa befintliga anläggningar.

Vi tar ansvar hela vägen

När vi driver ett projekt från idé till färdig anläggning innebär det att vi tar ansvar för:
– förstudier
– utredningar
– projektering
– upphandling
– energieffektivisering
– driftsättning
– dokumentation
– support och rådgivning kring styr- och reglerteknik.

Först bedöms potentialen

Förstudien innebär att vi bedömer den nya anläggningens potential och möjligheten att bygga en anläggning som är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Så blir investeringen lönsam

Nästa steg är att göra en fördjupad utredning av förutsättningarna för en investering. Där tar vi reda på:
– hur energigasen ska produceras
– vad energigasen ska användas till i första hand
– hur det befintliga distributionssystemet ska byggas ut på bästa sätt
– vad investeringen kostar
– hur lönsamheten ser ut
– hur anläggningen ska byggas.

Vi är er projekt- och byggledare

En ny anläggningsdel, eller anpassning av en befintlig anläggning, ställer krav på flera olika typer av handlingar. Vi tar fram de underlag som behövs och kan även vara projektledare eller byggledare. I det ingår att vi:
– gör en förstudie
– gör nätberäkningar
– projekterar i 3D
– tar fram förfrågningsunderlag
– utvärderar anbud
– tar fram bygghandlingar
– projekt- eller byggleder

energigas med FVB

Upphandling är sällan enkelt

Vid projekteringen kommer olika tjänster att behöva upphandlas. Vi har lång erfarenhet av upphandlingar och av att ta fram de handlingar som krävs. Som oberoende konsult kan vi också bistå med att utvärdera anbuden.

Vi är på plats hos er

När anläggningen ska sättas i drift är vi på plats för att se till att allt fungerar. Vi har även spetskompetens inom automation, vilket är viktigt för att kunna optimera anläggningen.

Säkerheten är A och O vid arbete med energigas

Energigaser är förenade med risk för brand och explosioner. Därför är det viktigt med skyddsavstånd kring gasbärande anläggningsdelar. Kravet på minsta avstånd beror på typen av anläggning och vilka material den innehåller. Vi ser till att skyddsavståndet uppfyller lagen och ger en säker anläggning.

Risk för brand och explosioner innebär också lagkrav på dokumentation som till exempel Ex-dokumentation och klassningsritningar. Dessa dokument ligger till grund för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, så kallat LBE-tillstånd. Vi vet vilka krav som ställs och kan ta fram rätt dokumentation.

Vi kan också föreslå förbättringar som ökar säkerheten och tryggheten för driftpersonalen.

Vi dokumenterar er anläggning

En nybyggd eller ombyggd anläggningsdel ska dokumenteras. Det gäller även för nya och ombyggda distributionssystem. Vi säkerställer att dokumentationen blir rätt och att kvaliteten på utförandet uppfyller lagkrav och branschstandard.

Befintliga anläggningar för energigas kan förbättras

Om ni redan har en anläggning för energigas kan den behöva justeras. Det kan handla om processförbättringar eller felavhjälpande åtgärder. En ombyggnation kan också vara lösningen på att minska underhållskostnader, till exempel genom att byta processutrustning som pump, ventil eller växlare. Vi ser till att förbättra anläggningen så att den fungerar på bästa sätt.

Minska koldioxidutsläppen med grön vätgas

Vi hjälper er att gå från fossila bränslen till grön vätgas så att ni kan minska koldioxidutsläppen och klara de tuffa klimatkrav och klimatmål som antagits inom Sverige och EU.  Vätgas kan bl.a. användas som råvara för elektrobränsle, grönt stål, elektrometanol och konstgödsel.

Vi ingår i flera av de stora industriprojekten i norr där grön vätgas är en central del. Vi jobbar med värmeåtervinningen från elektrolysörer och att ta vara på restvärmen från vätgasproduktion kan vara en viktig del av industriernas affär. Vi har systemkunnande och lång erfarenhet från energibolag som använder industriell spillvärme. Vårt kunnande som systemintegratörer och sektorskopplingen med fjärrvärme gör att kunderna efterfrågar våra tjänster.

Transiteringsledningar väntas bli en viktig del för att koppla ihop produktion och konsumtion av vätgas. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet kring transiteringsledningar från fjärrvärmesidan vilket gör oss till ett av de främsta bolagen inom området.

En säker anläggning och medvetenhet om vätgasens egenskaper och risker är mycket viktigt och en förutsättning för ett lyckat projekt. Vi hjälper er med säkerhet kopplat till ert vätgassystem; riskhantering, material- och komponentval, EX-dokumentation och klassningsplaner mm.

Vårt systemperspektiv och breda systemkunnande inom olika delar av de sammankopplade energisystemen bidrar till projekt och system med hög energieffektivitet och bra nyttjande av resurser.

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss inom kort

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.