Kunskap om hela energisystemet

Med allt mer komplicerade lösningar för värme och kyla till bostäder och arbetsplatser ställs högre krav på heltäckande kompetens. Vårt största bidrag till en fastighetsförvaltare är vår kunskap om hela energisystemet, från värme- och kylproduktion ända ut i radiatorer och ventilationsaggregat.

Katt på element
Hus energi

Effektivisering

Energianvändning i byggnader och lokaler är en av de viktigaste frågorna för ekonomi och miljö i både fastigheter och industri. För att uppnå energieffektiviseringar är det viktigt att man har kunskap om hela kedjan från val av anläggning, energikunskaper, projektering, byggledning och uppförande, drift och underhåll samt riskhantering av person och process

Stora vinster finns att göra genom optimering och effektivisering av fastighetens totala energianvändning.

Vår drivkraft är att skapa lägre kostnader, bättre inomhusklimat och reducerad miljöpåverkan.

Kundanläggningar

Det har blivit allt viktigare att anpassa sin kundanläggning mot fastighetens faktiska uttag. Dels för att med en god avkylning slippa betala temperatur och flödesavgifter men även för att inte betala för överdimensionerade komponenter.

FVB erbjuder tjänster vid nybyggnation, ombyggnation och effektivisering av såväl fjärrvärme- som fjärrkylacentraler samt processanpassade anläggningar.

Vi på FVB har en gedigen erfarenhet av fjärrvärme och fjärrkyla och vet hur kundanläggningar ska byggas för att prestera bra till ett lågt pris.

Projektering

FVB tar fram systemlösningar och utför projektering, konstruktion och dimensionering efter fastighetens eller processens behov. Arbetsmiljömässig projektering med BAS-P kompetens.

Bygg- och projektledning

FVB byggleder och samordnar projekt, leder startmöten och byggmöten samt driver projekten framåt. Vi ser till att normer och krav följs samt att dokumentation sammanställs.

Besiktning

FVB erbjuder slutbesiktning, garantibesiktning samt samordnad provning.

Upphandling

FVB tar fram handlingar för upphandling av entreprenader och inköp av utrustning. Vi är helt oberoende och kan även hjälpa till med anbudsutvärdering.

Fastighet
Vatten avlopp

Vatten & Avlopp

Vi har gedigen kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning inom såväl kommunala som industriella anläggningar.

Uppdragen omfattar utredningar, uppgradering av styrsystem, kvävereduceringsprojekt, uppbyggnad och drifttagning av allt ifrån det centrala övervakningssystemet till understationer med tillhörande kommunikation, samt långvariga om- och utbyggnadsprojekt som omfattar hela kommuners vatten och avloppsverksamhet.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda, tveka inte att kontakta oss!
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring vår växel på 021-81 80 50 så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.

Energitjänster

Energieffektivisering

Effekteffektivisering

Energikartläggning

Energicontrollerfunktion

Systematiskt Energiarbete

Energiledningssystem

Injustering av värme- och ventilationssystem

Termografering

Energideklarationer

Projekttjänster

Upphandlingsstöd

Kravställning

Förfrågningsunderlag

Projektering

Projektledning

Samordnad funktionsprovning

Besiktning

3D-scanning

Förvaltningstjänster

Energideklarationer

Myndighetskrav

Underhållsbesiktning

Teknisk Due diligence

Antikvariskt underhåll

Hyresgästanpassning

OVK

Green Building

Utbildning