Fastighet

Behöver ni hjälp med frågor gällande värme eller kyla till er fastighet?

Lösningar för värme och kyla till fastigheter blir alltmer komplicerade vilket ökar kraven på heltäckande kompetens inom området. Vi har kunskap om hela energisystemet, från värme- och kylproduktion till radiatorer och ventilationsaggregat. Ni kan därför känna er trygga med att anlita oss oavsett om målet är att förbättra ekonomin, lösa problem, nyprojektering, ombyggnad eller få hjälp med att uppfylla de lagkrav som finns. Effektivare energilösningar leder också till en bättre miljö.

Få hjälp med energideklarationen eller energikartläggning

De flesta byggnader omfattas av kravet på energideklaration. En sådan ska bland annat innehålla energiklass, energiprestanda, värmesystem och vilka åtgärder som genomförs i syfte att minska energianvändningen. Energideklarationen ska alltid utföras av certifierade energiexperter, vilka ni hittar hos oss.

Stora företag, oavsett bransch, måste enligt lagen göra en energikartläggning. Den är mer omfattande än en energideklaration och ska genomföras av certifierade energikartläggare som vi kan tillhandahålla.

Efter energideklarationen eller energikartläggningen är det dags att gå vidare med de åtgärdsförslag som finns för att optimera er energi- och effektanvändning. Ibland kan det vara svårt att veta vilka åtgärder som bör prioriteras och vem som ska utföra dem. Vi tar fram handlingar för upphandling av entreprenörer och ser till att rätt saker genomförs. Som oberoende konsult kan vi även bistå med hjälp vid utvärdering av anbud.

Prismodellen kan styra energi och effekt

Många energibolag har förändrat sina prismodeller till att de i högre grad bygger på realtidsanvändning än ackumulerad användning. Vi är duktiga på att förvalta energifrågor utifrån de prismodeller som finns. För att ni ska använda energi och effekt på det mest prisvärda sättet kan vi hjälpa er med:
förstudie
utredning
effektoptimering.

Vi introducerade fjärrkylan

Allt fler fastighetsägare efterfrågar kyla. FVB introducerade fjärrkylan i Sverige 1992 och är en av landets största konsultbolag på området. Vi har även stor kunskap inom andra kylalösningar som värmedriven absorptionskyla, kompressorkyla och sorptiv kyla. Därför kan ni vara trygga med att vi väljer den lösning som passar för era behov.
Köldmedium används för att transportera bort värme och åstadkomma kylning. Sedan en tid tillbaka pågår en utfasning av köldmedier som inte uppfyller EU:s reviderade F-gasdirektiv. Många är redan förbjudna. Med vår bevakning av regelverken kan ni vara säkra på att era köldmedier tillhör dem som är godkända. Vi kan också hjälpa till med konvertering av befintliga kylmaskiner.

värme och kyla för fastighet

Behagligt inomhusklimat kräver en helhetssyn

Ett vanligt problem är att hyresgäster tycker det är för kallt inomhus på vintern och för varmt på sommaren. Eller att temperaturen varierar. Problemen beror sällan bara på radiatorerna, utan också på ventilationssystemet. För att få ett uppvärmningssystem med ett jämnt, rättvist och behagligt inomhusklimat krävs en helhetssyn. Vi kan balansera upp värmesystemet och dessutom göra luftflödesmätningar.

Har det blivit dags att förnya kulvertsystemet?

När kulvertsystemet för hetvatten mellan fastigheter behöver förnyas kan vi hjälpa er med:
beställarstöd vid reinvestering
förstudie
upphandling
projektering
besiktning av kulvertsystemet före och efter investeringen.

Vi byggleder och samordnar projekt

Behöver ni hjälp med byggledning och samordning av energiprojekt? Eller står ni inför att göra en utbyggnad eller bygga nytt? Vi kan hjälpa er med:
beställarstöd
att byggleda och samordna projekt
att leda startmöten och byggmöten
att uppfylla de krav som ställs
att sammanställa dokumentation.

Ta vår hjälp vid projektering

När det är dags för projektering av värme, kyla, tappvarmvatten, varmvattencirkulation eller ventilation kan vi hjälpa er med:
systemlösningar
projektering
konstruktion och dimensionering efter fastighetens eller processens behov.

Effektiva kundanläggningar blir allt viktigare

Har ni fjärrvärme och/eller fjärrkyla? Då gäller det att er central fungerar på bästa sätt. Vi har jobbat med fjärrvärmefrågor i 50 år och vet hur kundanläggningar ska byggas för att vara högpresterande.

Att anpassa sin kundanläggning mot fastighetens faktiska uttag har blivit allt viktigare. En god avkylning innebär att ni slipper ni betala temperatur- och flödesavgifter. Ni behöver heller inte betala för överdimensionerade komponenter.

Elda inte för kråkorna

I takt med ökade klimatkrav och högre energipriser finns tydliga drivkrafter att använda energi på ett effektivt sätt så att inte överskottet går ut genom skorstenen. Det finns också ett ökat intresse från andra aktörer att använda restvärme från industrier.

Vi gör kartläggningar över era energiflöden och ger förslag på hur energin ska användas för att göra bäst nytta. Det kan vara att ni återvinner värmen internt för att användas i era lokaler eller processer. Detta kan minska både era inköp av värme och den totala ångförbrukningen. Vi utreder också om värmen kan säljas till andra kunder, exempelvis till fjärrvärmebolag som ofta använder industriell restvärme i sina system.

Vi har utbildningar inom fastighet och energi

Behöver ni få bättre kunskap om energifrågor? Tillsammans med Trainor genomför vi utbildningen Energieffektivisering i fastigheter. Utbildningen har fokus på hur man effektiviserar fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö. I utbildningen ingår också praktiska erfarenheter som exempelvis brukarbeteende, installationer och nyckeltal.

I samarbete med Mittuniversitet genomför vi även kursen Byggnaders energisystem. Kursen är på 7,5 högskolepoäng och ger en grundläggande teknisk förståelse för av byggnaders energisystem.

Vill du komma i kontakt med oss?

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.