Kommunicerande flöden på industrins villkor

Industriell energi och processteknik handlar om processer i industriell miljö. Produktion, distribution, styrning, effektivisering, anpassning och utveckling är alla exempel på det.

I vår värld kan processer handla om såväl framställning av kyla eller effektiv spillvärmeåtervinning som utveckling och drifttagning av automatiserade system. Utgångspunkten är alltid uppdragsgivarens krav på effektivitet, lönsamhet, miljö och de lokala förutsättningarna.

Byggnad
Anläggning

Vatten, ånga, olja, gas eller andra mediaflöden

Våra erfarenheter av produktion och distribution från energibranschen öppnade tidigt möjligheter att utveckla detta och andra mediaflöden inom industrin. Gemensam nämnare är produktion, distribution och återvinning av ånga, tryckluft, andra gaser och vätskor.

Energigas

Vi är en ledande konsult inom rening, produktion och distribution av energigas. Vår breda kunskapsbas ger goda förutsättningar att driva hela projekt från idé till färdig anläggning med alla ingående projektdelar.

Utredning och projektering

Funderar ni på att byta gasol mot biogas i era industriella processer?
Kraftvärme eller fordonsgas, vad är bäst nyttjade av producerad biogas?
Dags att upphandla ny fackla?
Behöver ni hjälp med riskutredning eller klassningsdokument?

Oavsett vilka utmaningar eller frågeställningar er verksamhet står inför, kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Energigas
Vatten avlopp

Vatten & Avlopp

Vi har gedigen kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning inom såväl kommunala som industriella anläggningar.

Uppdragen omfattar utredningar, uppgradering av styrsystem, kvävereduceringsprojekt, uppbyggnad och drifttagning av allt ifrån det centrala övervakningssystemet till understationer med tillhörande kommunikation, samt långvariga om- och utbyggnadsprojekt som omfattar hela kommuners vatten och avloppsverksamhet.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda, tveka inte att kontakta oss!
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring vår växel på 021-81 80 50 så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.

Exempel på tjänster

Energiproduktion

Distribution av värme

Värmeåtervinning

Energikartläggning

Energibesparing

Processtyrning

Processberäkning

Processbeskrivning

Reningsverk

Projektering av rörsystem

Säkerhet

3D-scanning

Rening

Ventilation

Supportsystem

Tryckluft