Industri

Vi har kunskap om hur man förser industrier med värme, kyla, ånga och gas.

Vi på FVB vet hur det går att ta vara på energin på ett effektivt och hållbart sätt. Tack vare vår långa erfarenhet från produktion och distribution i energibranschen kan vi även arbeta med dessa områden för industrin. Förutom expertis inom energiområdet har vi konsulter med mångårig erfarenhet från olika typer av industrier och processteknik.
Vi hjälper er med:
utredning
energikartläggning
projektering
upphandling
projektledning
dokumentation
driftsstöd
automation och övervakning

Återvinn eller sälj värmen

Använder ni värmen på bästa sätt eller går överskottet ut genom skorstenen? De flesta industriprocesser behöver energitillförsel av ånga och hetvatten. I takt med ökade klimatkrav och högre energipriser finns tydliga drivkrafter att använda den energin på ett effektivt sätt. Det finns också ett ökat intresse från andra aktörer att använda restvärme från industrier.

Vi utreder hur överskottet av er värme kan användas. Dels undersöker vi möjligheterna att återvinna värmen internt så att den kan användas i era lokaler eller processer. Det kan minska både era inköp av värme och den totala ångförbrukningen. Dels utreder vi om värmen kan säljas till andra kunder. Det kan vara till fjärrvärmebolag som ofta använder industriell restvärme i sina system.

Flytta värmen utan problem

Behöver ni flytta värme mellan era egna anläggningar eller till en kund? Vi har lång erfarenhet av distribution av fjärrvärme och även industriella applikationer. Oavsett om ni ska bygga nytt eller utöka ett befintligt nät tar vi fram rätt underlag till bygghandlingar så att projektet kan genomföras på bästa sätt.
Vi hjälper er med:
nätberäkning
inmätning
projektering i 3D
förfrågningsunderlag
utvärdering av anbud
bygghandling
byggledning

Vi introducerade fjärrkylan

Många industrier behöver kyla i sina processer. Vi introducerade fjärrkylan i Sverige 1992 och är en av landets största konsultbolag på området. Vi har också lång erfarenhet från andra kylalösningar som används i industrin. Ni kan därför känna er trygga när ni anlitar oss.

Kyla kan produceras via frikyla, kompressorkyla, absorptionskyla eller genom sorptiv kyla. Vi ser till att ni får rätt form av kylaproduktion och ger förslag på hur ni effektivast kan ta vara på värmen från kylprocessen.

Om kylan inte fungerar som planerat kan vi också felsöka och trimma era processer så att de optimeras för kylbehovet.

Se till att ha rätt köldmedier

Idag pågår en utfasning av köldmedier som inte uppfyller EU:s reviderade F-gasdirektiv. Många köldmedier är redan förbjudna. Vi bevakar regelverken så att ni kan vara säkra på att ni enbart använder godkända köldmedier. Vi kan också hjälpa er att konvertera befintliga kylmaskiner.

Restmaterial kan bli biogas

Biogas kan utvinnas från många olika material som till exempel slaktavfall, skogsavfall från industrier och slam från vatten- och avloppsreningsverk. Kan era restmaterial bli biogas? Då kan vi se till så att de blir en viktig resurs och en del av kretsloppet.
Vi driver projekt från idé till färdig biogasanläggning. Det innebär att vi tar ansvar för:
förstudier
utredningar
projektering
upphandling
energieffektivisering
driftsättning
dokumentation
support och rådgivning kring styr- och reglerteknik.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Biogas, Fordonsgas och LBG

Vi kan också hjälpa till med att hitta kontaktvägar och affärer mellan kunder med restprodukter och kunder med biogasanläggningar eller rötkammare. Vi kan även skapa formella avtal för den typen av affärer och bedöma värdet av restprodukterna, alltså energiinnehållet.

Effektiv styrning är centralt

Styrning av elsystem, övervakningssystem och automation är centralt i de flesta industrier idag.
Vi har specialkompetens inom dessa områden och hjälper er med:
förstudier
ritningar
applikationsberäkningar
bildbyggnad
projektledning
konstruktionsledning
optimering av styrning och reglering
konfigurering av system (styrsystem, servrar, fältbussar, nätverk med mera)
montageledning
uppgradering av era befintliga system
driftsättning
dokumentation

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med El & Automation

Vatten är en viktig resurs

I många kommunala anläggningar och industrier är vatten en viktig resurs.
Vi har omfattande kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning och hjälper er med:
utredning
energikartläggning
uppgradering av styrsystem
kvävereduceringsprojekt
uppbyggnad och drifttagning av allt från centrala övervakningssystem till understationer med tillhörande kommunikation
om- och utbyggnadsprojekt för industrier och kommuners vatten- och avloppsverksamhet

Vill du komma i kontakt med oss?

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.