Fjärrkyla

Behöver ditt företag hjälp med fjärrkyla?

Vi introducerade fjärrkyla i Sverige 1992 och är en av landets största konsultbolag på området. Bland annat så var vi huvudkonsult för utbyggnaden av Stockholms fjärrkylesystem, som är ett av de största systemen i världen. Dessutom har vi genomfört flera stora projekt i Nordamerika och Mellanöstern. Med andra ord så kan ni tryggt anlita oss i frågor kring fjärrkyla. Vi hjälper till med:
marknadsundersökningar
förstudier
– projektering
– projekt- och byggledning
nätberäkningar
– optimering av ert system

Vi undersöker potentialen för fjärrkyla i kommunen

Med en marknadsundersökning kan vi ta reda på intresset hos potentiella kunder och vilka kylalternativ de har idag. Finns det ett kylunderlag som gör att fjärrkyla är ett konkurrenskraftigt alternativ? För att få lönsamhet i projektet bör fastigheterna inte ligga för utspridda.

Vår förstudie lägger grunden till investering av fjärrkyla

Om vi ser att det finns en marknadspotential för fjärrkyla är nästa steg att göra en förstudie. I den undersöker vi förutsättningarna för en investering genom att ta reda på:
hur kylan ska produceras
hur nätet ska byggas ut på bästa sätt
vad investeringen kostar
hur lönsamheten ser ut
hur kundanläggningarna ska byggas
vilken prismodell som passar bäst

Vi ser till att kylproduktionen blir effektiv

Det finns olika sätt att producera fjärrkyla på. Vilket passar er bäst? Det tar vi reda på genom att undersöka och jämföra följande produktionssätt:
frikyla från en sjö, hav eller vattendrag
värmepump som används i fjärrvärmesystemet, där ni drar nytta av den kalla sidan i värmepumpen
absorptionskyla, vilka drivs av värme och passar om ni har tillgång till billig värme
kompressorkylmaskiner, vilka passar bra om det är låga elpriser

Att ta vara på gratis kyla/frikyla från hav, sjö eller vattendrag kräver särskild kompetens och erfarenhet. Den har vi skaffat oss genom att bygga driftsäkra och hållbara fjärrkylesystem för frikyla på många platser i världen.

fjärrkyla med FVB

Få ett så effektivt nät som möjligt

Näten för fjärrvärme och fjärrkyla liknar varandra på flera sätt. Dock skiljer de sig åt på en punkt, att det finns flera material att välja på för fjärrkylenätet, beroende på att det har lägre temperaturer än fjärrvärmenätet. Genom att använda vissa delar i plast går nätet att optimera. Vi har kunskapen om materialvalen och hur du får ditt nät så effektivt som möjligt.

Vi tar fram rätt underlag för att bygga

Oavsett om ni ska bygga nytt eller bygga ut ett befintligt nät tar vi fram rätt underlag till bygghandlingar. Vi hjälper er att:
göra nätberäkningar
göra inmätningar
projektera i 3D
ta fram förfrågningsunderlag
utvärdera anbud
ta fram bygghandlingar
byggleda

Rätt larmsystem ger snabbt information om fukt

Eftersom det lätt kommer in fukt i den här typen av system rekommenderar vi att ni har ett larmsystem. Då får ni snabbt information om det uppstår problem. För att värdena ska bli korrekta ställs det höga krav på utförandet av ett sådant system.  Vi hjälper er så att ni får rätt larmtjänster.

Har ni koll på vilka köldmedier som är tillåtna?

Det pågår en utfasning av köldmedier som inte uppfyller EU:s reviderade F-gasdirektiv. Många köldmedier är redan förbjudna. Vi bevakar regelverken så att ni kan vara säkra på att era köldmedier är godkända och vi kan hjälpa er vid konvertering av befintliga kylmaskiner.

Vi felsöker och trimmar

Hur gör ni om kylan inte kommer ut i fastigheterna som det är tänkt? Då hjälper vi er med felsökning och kan trimma fastigheterna så att de optimeras för kylbehovet. 

Korrekt lagring av fjärrkyla blir lönsamt

Planerar ni att lagra kallt vatten för fjärrkyla? Det blir ofta väldigt lönsamt eftersom perioderna med maxlast är korta. Då kan man dra nytta av lagret. Att lagra kallt vatten för fjärrkyla kräver små temperaturskillnader, vilket gör det mer känsligt än att lagra varmt vatten. Men vi vet hur ni bygger ett lager för kallt vatten.

Läs mer om vårt arbete med fjärrkyla

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.