VD har ordet nr 44

”Teknik, kunder och medarbetare i fokus i detta FVB-nytt.” Energilager är ett hett område i energi-branschen. Det gäller fjärr-värme-branschen och inom elsidan. Men det gäller även ...

FVB-Nytt nr 44

Ny ackumulatortank ger reservkapacitet i Uppsala

Behovet av fjärrkyla ökar kraftigt i Uppsala och redan 2015 påbörjades förstudier av en ny ackumulatortank till fjärrkylsystemet.  En ackumulatortank kan liknas vid en gigantisk ...

FVB utökar i Storbritanien

Nu utökar vi vår globala verksamhet och öppnar ett nytt kontor i Reading, strax väster om London. Bolaget heter FVB District Energy UK Ltd och är ...

Vi möter kundernas ökade behov av systemanalyser

Systemanalyser är en alltmer naturlig del av arbetet i FVB:s verksamhet. För att möta kundernas ökade behov av systemanalyser har vi nu bildat en särskild ...

FVB-Nytt nr 44

Bra slutresultat när Ekeby reningsverk byggde ny slamhantering

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behövde bygga en ny slamhantering. FVB fick 2017 uppdraget att ansvara för projektledning och programmering för automationsdelen. Projektet i sin helhet ...

FVB satsar på forskning och utveckling

Vi på FVB tycker att det är viktigt med kunskap. Ett sätt att bidra till ökad kunskap i branschen, men också för att stadigt öka ...

FVB-Nytt nr 44

Effektivare och säkrare fjärrvärmeleveranser genom ny ledning i Jönköping

Jönköping Energi vill koncentrera fjärrvärmeproduktionen till sin anläggning i Torsvik. FVB fick uppdraget, som omfattar både transiteringsledning och pumpstationer. Jönköping Energi har en långsiktig strategisk plan ...

Vi behöver fler tjejer i den här branschen

FVB vill förstärka med kompetens inom flera områden och det finns massor av bra anledningar till att jobba hos oss. Som hos många andra arbetsgivare ...

FVB-Nytt nr 44

Nu vill vi bredda vår kunskap inom VA-området

FVB är en kunnig och aktiv aktör på VA-marknaden. Nu ska vi bredda det åtagandet. Det betyder att vi både utvecklar verksamheten och höjer kompetensen ...

Nya ansikten på FVB

Vi är glada att kunna presentera 10 nya medarbetare och hälsar er varmt välkomna! Aksel Holmberg Aksel är civilingenjör i energiteknik och är sedan januari anställd på ...

Aktiv pensionärsklubb i Västerås

I början av 2000-talet började flera FVB-are att uppnå pensionsåldern. En del hade arbetat på företaget i 25-30 år och några hade varit med ända ...

Ny chef på FVBs kontor i Göteborg

Lennart Larsson blir ny chef för FVBs kontor i Göteborg. Lennart har tidigare varit anställd på FVB och var bland annat kontorschef i Borås under ...

Nyfiken på Fjärrvärme?

Lär dig mer om ett häftigt energisystem som återvinner värme som annars skulle gå förlorad! FVB arrangerar i samarbete med professor Sven Werner från Högskolan i Halmstad grundkursen för dig som vill få en god inledande helhetsbild av fjärrvärmesystem. Nästa kurstillfälle: 8–10 oktober 2019 i Göteborg. Mer information om våra utbildningar

Status- och riskbedömning av fjärrvärmenät

FVB kan hjälpa till att ta fram metoder för statusbedömning och riskhantering samt ge förslag på beställaranpassade underhållsmetoder för fjärrvärmenät utifrån dina lokala förhållanden. Skaderiskanalyser, identifiering, analys och klassning av risker används för att prioritera rätt insatser på rätt plats vid rätt tillfälle.   Ytterligare information: Kristin Åkerlund, 026-14 16 20 Sofie Beno, 031-10 60 84