VD har ordet nr 45

”Storsatsning på fjärrkyla i Sundsvall. FVB sätter ord på sitt hållbarhetsarbete. Det är fokus på hållbarhet i detta FVB-nytt.” Sundsvall Energi ska bygga ett fjärrkylanät. Man ...

FVB-Nytt nr 45

Miljö- och klimatsmart satsning i Sundsvall

Sundsvall Energi satsar på fjärrkyla och FVB projektleder arbetet. De flesta större städer i landet har redan nät för fjärrkyla och nu står Sundsvall på tur. – ...

FVB-Nytt nr 45

3D-scanning för kostnadseffektivare projektering

FVB har under 2019 gjort en satsning inom laserscanning och kan nu erbjuda kunderna en kostnadseffektiv dokumentering i 3D av befintliga anläggningar.Tack vare modern teknik ...

Hållbarheten i fokus under FVB-dagen

På vår årliga FVB-dag låg fokus på hållbarhet. Utifrån vad hållbarhet betyder för FVB, men också vad FVB betyder för hållbarheten, har vi arbetat fram ...

FVB-Nytt nr 45

Bättre kontroll spar både tid och pengar

Arbetsmiljöverkets föreskrift för användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, anger krav för att skapa bra arbetsmiljöer och att undvika olyckor. FVB har god ...

FVB-Nytt nr 45

På FVB får Amanda variation och utveckling i en familjär miljö

Amanda Jansson visste redan i tidig ålder att hon ville bli ingenjör. Men det var först i gymnasiet som hon bestämde sig för att bli ...

Tre priser uppmärksammade årets FVB:are

På årets FVB-dag delades pris ut till Årets FVB:are. Priset delas ut årligen och fokuserar på att uppmärksamma insatser som är lite utöver det vanliga ...

FVB-Nytt nr 45

Pannoperatörsutbildning inför certifiering

I december 2017 kom det ut en ny föreskrift från arbetsmiljöverket. Den heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3. Enligt AFS 2017:3 ska arbetsgivaren ...

FVB stöder arbetet med barns rätt till trygghet

Varje barn har rätt till en barndom fri från mobbning och psykisk ohälsa. Sedan 2018 arrangerar organisationen ”Schysst Framtid” Framtidsmatchen med målsättningen att göra ett stort ...

FVB Förändrar och utvecklar

Vi på FVB tror på samverkan. Därför har vi från och med den 1 november 2019 gjort vissa förändringar i vår organisation. Allt för att ...

Nya ansikten på FVB

Sedan förra numret av FVB-Nytt har vi fått 14 nya medarbetare. Malin Hansson Malin är anställd på distributionsgruppen i Västerås. Hon kommer främst att jobba med projektering ...

Ny chef för distributionsgruppen i Västerås

Sedan 1 november är Maria Rosenlöf Jonasson ny chef för distri butions­gruppen i Västerås efter Inge Eklund. Maria har sedan tidigare haft rollen som teamledare ...

Nya uppdrag

Lyckad satsning i England Vi kan konstatera att vår satsning i England börjar bära frukt. FVB UK har fått ett antal uppdrag nu i höst. För SSE har FVB supportat med anbudsunderlag som avser förprojektering och beräkningar (Rohr2) av ett fjärrvärmesystem i Dublin. Proven Project Construction Ltd är en fjärrvärmeentreprenör som vi har ett gott samarbete med. Till dem har vi utfört ett antal uppdrag: - Westfiled MO7, 3D-relation, där FVB har upprättat relationshandlingar på färdigbyggd fjärrvärmeledning. - Chopman manor phase 3. Framtagning av bygghandlingar och etappindelning för ett nytt fjärrvärmenät. - Durkan Southmere. Projektering av ett fjärrvärmenät för ett helt nytt bostadsområde. Här har FVB gjort allt från förprojektering till slutskede inklusive bland annat Rohr2-beräkningar och tekniska beskrivningar. Ramavtal med Mörbylånga kommun FVB har vunnit ett 2-årigt ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom Energi, Projekt- och bygg-ledning samt VVS-teknik.

FVB satsar på certifiering inom arbetsmiljö

För att lyckas växa organiskt i den hårda konkurrens som råder på arbetsmarknaden är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Som attraktiv arbetsgivare måste vi naturligtvis uppfylla många saker, men centralt är att arbetet ska vara en plats där vi trivs, mår bra och där vi inte riskerar vår hälsa, det vill säga där vi har en god arbetsmiljö. Som medarbetarägt företag värnar vi dessutom alltid extra om vår perso-nal. FVB är sedan tidigare certifierade inom kvalitet- och miljöledning. Nu satsar vi på att certifiera oss även inom arbetsmiljö, enligt standarden ISO 45001. En så kallad steg 1-revision sker under november och målet är att bli certifierade i februari 2020.

Är du nyfiken på Fjärrvärme?

Lär dig mer om ett häftigt energisystem som återvinner värme som annars skulle gå förlorad! FVB arrangerar i samarbete med professor Sven Werner från Högskolan i Halmstad grundkursen för dig som vill få en god inledande helhetsbild av fjärrvärmesystem. Nästa kurstillfälle: 31/3–2/4 2020 i Göteborg Ytterligare information hittar du under Mer info->Utbildning