FVB-Nytt nr 49

FVB satsar på vatten och avlopp

FVB har gedigen kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning, men har hittills haft fokus på anläggningar och pumpar. Nu utökar man verksamheten till att även omfatta ...

VD har ordet nr 49

FVB satsar på vatten och avlopp. AI gör nytta i fjärrvärme-branschen och underlättar underhållet. Vintern är här och ”elkaoset” vet inga gränser. FVB satsar vidare ...

FVB-Nytt nr 49

Årets FVB-are

På årets FVB-dag delades priser ut till Årets FVB-are. Vinnare för 2021 blev Benny Cedervång som Årets Mentor, Henrik Lindholm som Årets Gaslåga och Mikael ...

FVB-Nytt nr 49

Spillvärme från Köping värmer Kolsva

Den 12 km långa transiteringsledningen från Köping ska förse Kolsva med fjärrvärme. FVB har stått för projekteringen av ledningen samt tre pumpstationer. (Foton: VME). – ...

FVB Malmö – i händelsernas centrum

Sverigeresan, där vi besöker FVB runt om i landet, har kommit till Malmö. Här finns expertkompetens inom distribution – oavsett om det handlar om fjärrvärme, ...

FVB-Nytt nr 49

AI ska underlätta underhållet

Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att se avvikande mönster i fjärrvärmenätet kan energibolag få ett bättre beslutsstöd vad gäller förebyggande underhåll. Att ta ...

Så kan fjärrvärme optimeras

Genom att använda ett mer dynamiskt förhållningssätt till systemdimensionering kan man optimera fjärrvärmenätet. Det visar ny forskning från FVB och RISE. Det finns idag en vedertagen ...

Ny kurs! Fjärrvärme imorgon – marknad, systemfunktion, ekonomi

Vår helt nya fjärrvärmekurs vänder sig till erfarna fjärrvärmemedarbetare som vill få en inblick i framtidens värme- och kylmarknader samt vilken roll fjärrvärmesystemen kan spela ...

Fysisk FVB-dag

En härligt krispig vinterdag samlades hela FVB för första gången sedan pandemins utbrott. En riskanalys inför konferensen ledde till att snabbtester för Covid utfördes före ...

Laddstolpar i Västerås

Västeråskontoret har genomgått en rejäl ansiktslyftning på insidan. Utomhus har det också gjorts en rad förbättringar och som ett led i FVBs miljöarbete har det ...

Pannoperatörsutbildningar

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade. Det är nu klart att kravet gäller från och ...

Utökade möjligheter till 3D-skanning

FVB har utökat kapaciteten avseende 3D-skanning och kan nu även erbjuda detta från kontoret i Linköping. Vill du veta mer om möjligheterna med 3D-skanning, 3D-modellering ...

Nya medarbetare på FVB

Vi har fått sju nya medarbetare sedan förra numret av FVB-Nytt. Gustav Myhrman Gustav är sedan oktober anställd vid vårt kontor i Västerås för att driva vår ...