Alla nyheter

Fjärrvärme idag, 11-13 oktober 2022

Fjärrvärme idag – marknad, systemfunktion, ekonomi Vår nya fjärrvärmekurs vänder sig till alla som vill få en ökad förståelse för systemet fjärrvärme. Fjärrvärme idag har fokus ...

Alla nyheter

Ny gödselbrunn minskar metanutsläppen

Tekniska verken i Linköping bygger en gastät gödselbrunn. Detta är en viktig klimatåtgärd, då dagens öppna lager läcker den kraftiga växthusgasen metan. FVB ingår i ...

Alla nyheter

Stor satsning i Barkarbystaden

Barkarbystaden är det största utbyggnadsområdet i Stockholmsområdet. Där omvandlas en tidigare flygplats till en modern stadsdel. FVB ansvarar för all fjärrvärmeprojektering. I arbetet ingår också ...

FVB-Nytt nr 48

E-handeln får fjärrvärmen att växa rejält

Nya kunder ökar Vaggeryds Energis värmeleveranser med minst 30 procent. Utbyggnaden gör att energibolaget står för sin största investering någonsin. – Därför har vi anlitat FVB, ...

VD har ordet nr 48

Nya handelsmönster driver fjärrvärme. Pandemin har accelererat e-handeln och den bedöms fortsätta öka även efter pandemin. Behov av stora lager kräver prisvärd, säker och ...

FVB-Nytt nr 48

Ny gödselbrunn minskar metanutsläppen

Tekniska verken i Linköping bygger en gastät gödselbrunn. Detta är en viktig klimatåtgärd, då dagens öppna lager läcker den kraftiga växthusgasen metan. FVB ingår i ...

FVB

FVB satsar i Hälsingland

Med nytt ramavtal och nyetablerat kontor i Hudiksvall tar FVB sig närmare kunderna i Hälsingland. Som en av få upphandlade lokala konsulter inom VVS- och ...

Nybliven energiexpert

FVB har fått ytterligare en energiexpert.  Vi gratulerar Fredrik A Nilsson på vårt kontor i Linköping till certifieringen. Utdrag ur Certifikatet: Efter prövning med stöd av Boverkets föreskrifter ...

FVB-Nytt nr 48

FVB sponsrar kandidatprojekt

En grupp studenter som läser tredje året på programmet civilingenjör inom industriell ekonomi vid Linköpings universitet jobbar med ett kandidatprojekt inom energi-teknik.  Projektet går ut på ...

Så kan biogasen utvecklas

Hårdare miljökrav gör att Västervik Energi & Miljö behöver genomföra stora ombyggnader av kommunens största avloppsreningsverk. Det kommer i sin tur att påverka biogasproduktionen. FVB ...

FVB-Nytt nr 48

Pengar att tjäna på låg temperatur

– Satsa på att sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet. Det finns mycket pengar att tjäna på detta, men det finns ingen quick fix, utan det krävs ...

FVB-Nytt nr 48

Rejäl renovering av Gonäs avloppsreningsverk

Gonäs avloppsreningsverk i Ludvika kommun har blivit uppdaterat för dagens behov och en större renovering blir klar under maj. Verket byggdes 1972–74 och sedan dess ...

FVB fortsätter fira

I fjol fyllde FVB 50 år. I år kan vi fortsätta att fira då vi fyller 30 år som medarbetarägt företag. 1991 beslöt staten att ...

Grundkurs Fjärrvärme Basic

Fjärrvärme Basic syftar till att ge en gedigen introduktion till fjärrvärmesystemets produkter, tjänster, kunder, existens, funktion och randvillkor och vänder sig till alla som är ...

Europas största hetvattenlager – intervju med Stefan Winkler

Hallå där Stefan Winkler. Du arbetar just nu i ett gammalt oljebergrum i Västerås. Vad gör du där? – Vi förbereder saneringsarbetet i det som kommer ...

Nya medarbetare på FVB

Vi har fått tre nya medarbetare sedan förra numret av FVB-Nytt.   Mikael Granholm Mikael har anställts som elkonstruktör vid vårt Sundsvallskontor och kommer närmast från Ramböll. Mikael ...

Glassfabrik värmer djursjukhus med energilösning från E.ON

SIA Glass har tillsammans med Hallands Djursjukhus i Slöinge tecknat avtal med E.ON om ectogrid. Tekniken är modern och energieffektiv för värme och kyla, där kunderna äger sitt eget lokala energisystem. E.ON:s koncept ectogrid utgår från en ganska enkel princip. Den överskottsvärme som en kylmaskin avger kan användas i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen. Det sker därmed en balansering av värme och kyla i fastigheten, vilket leder till att behovet av tillförd energi reduceras avsevärt. Idag tillvaratas normalt inte överskottsflöden med låga temperaturer utan de fläktas oftast bort. Tack vare ectogrid kan fastigheter med ett värmeöverskott dela det med fastigheter som är i behov av värme. Detta genom ett enkelt plaströrssystem. Det är vad som görs i Slöinge där SIA glassfabrik har ett värmeöverskott och som nu används av Hallands Djursjukhus. FVB i Malmö har fått i uppdrag att vara byggledare för distributionsledningarna i mark för detta spännande projekt.

Nya ramavtal

FVB är mycket glada över att ha tecknat ett nytt ramavtal med både E.ON och Vattenfall. Avtalen ger FVB fina förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete med två av Sveriges största energibolag. FVB har också tecknat nya ramavtal med Gävle Energi och Växjö Energi. Båda avtalen är tvååriga. FVB har även vunnit ett nytt ramavtal inom VA för Arboga Vatten och Avlopp, Kungsörs Vatten och VME. Det är en viktig del i FVB:s satsning inom VA-sektorn.

Gävle och Sandviken binds ihop

Gävle Energi och Sandviken Energi ska bygga samman sina fjärrvärmesystem genom en 20 km lång ledning. FVB har i uppdrag att projektera och konstruera ledningarna med tillhörande ritningar och förfrågningshandlingar, i två av tre etapper. Ledningarna kommer att vara i dimension DN500. Projektering och upphandling sker under 2021 och ledningarna ska tas i drift under 2023.  Satsningen bidrar till en koldioxidminskning på cirka 46 000 ton per år och delfinansieras av Klimatklivet med 210 miljoner kronor.