Forskning & Utveckling

Tillsammans utvecklar vi branschen

Vi har bedrivit forskning kring fjärrvärme ända sedan 1980-talet och har därför en lång tradition av forsknings- och utvecklingsfrågor. Det ger våra kunder tillgång till ny viktig kunskap som kan leda till bättre fjärrvärmesystem. Samtidigt bygger vi själva upp spetskompetens på flera områden.

Vi delar med oss av ny kunskap

Vi samarbetar med många energibolag. På så sätt kan vi fånga upp vilka problem och frågor som branschen står inför. Detta tar vi sedan med oss in i forskningsarbetet.

Under senare år har vi framförallt lett och deltagit i projekt kring systemeffektivisering i fjärrvärmesystem, det vill säga hela vägen från värmeproduktion till kund.

Exempel på forskningsprojekt som vi leder eller medverkar i:
– Uppföljning av värmelager i bergrum
– Handbok för sänkta fjärrvärmetemperaturer

Vi bedriver också forskning i lågtempererade fjärrvärmenät och har bland annat forskat om:
fastighetsanpassning för fjärde generationens fjärrvärme
– hur fjärrvärmenätet kan optimeras
fjärrvärme till lågenergiområden där lägre temperaturer identifierats som en komponent för att få bättre systemekonomi.

forskning och utveckling hos FVB

Samarbeta med oss

Forskning blir många gånger bättre när branscherfarenhet kombineras med akademin. Därför samarbetar vi gärna med universitet eller högskolor i forskningsprojekt kring fjärrvärme. Vi jobbar nära energibolagen och fångar upp vilka utmaningar de står inför på fjärrvärmeområdet. Tillsammans utvecklar vi branschen!

Vill du komma i kontakt med oss?

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.