FVB - Den kompletta energikonsulten

Våra smarta energilösningar ökar effektiviteten, minskar kostnaderna och reducerar miljöpåverkan.

FVB Sverige AB 2023 foto
Alla nyheter

Vi söker fler medarbetare

Är du konsult eller ingenjör inom energiproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, VA eller fastighet? Välkommen till FVB, vi söker fler medarbetare! Läs mer

FVB-Nytt nr 52

Stor miljönytta i ny vattenpark

WBAB i Smedjebacken har anlagt en vattenpark som ska rena avloppsvatten i ett extra steg efter reningsverket. FVB har varit projektledare för de tekniska systemen. Även ...

FVB-Nytt nr 52

FVB expanderar inom vatten och avlopp

FVB fortsätter att expandera inom vatten och avlopp (VA) och har anställt Patrik Andersson till Gävle-kontoret för att snabba på detta arbete. FVB arbetar sedan tidigare ...

6 bra anledningar att välja FVB

Kundfokus

Oavsett om det är små eller stora projekt är vårt mål att alltid bygga långsiktiga och hållbara kundrelationer.

Helhetssyn

Vi står för helhetssyn som sträcker sig från globala krav på optimalt resursutnyttjande och god miljö, till kundernas enskilda behov med högt ställda krav på avkastning och effektivitet.

Lönsamhet

Vår uppgift är att skapa lönsamhet och mervärden för våra kunder genom miljövänliga och effektiva lösningar. Det gör vi genom att förstå och fullt ut utnyttja sambanden mellan teknik, ekonomi och miljö.

Oberoende

Vårt oberoende ger handlingsfrihet både för oss och våra kunder. Det är kundens individuella förutsättningar som styr. Vi tydliggör möjligheterna och föreslår lösningar som ger effekt redan idag, men också för lång tid framöver.

Erfarenhet

Med 50 år i branschen har vi gedigen erfarenhet av många olika projekt, både kundanpassade lösningar samt paketerade produkter och tjänster.

Forskning

Vi deltar aktivt i nationell och internationell energiforskning och utveckling. En garanti för att morgondagens verklighet blir inrymd i dagens lösningar.

FVB Sverige AB 2023 foto

Jobba hos oss

Vi söker ständigt fler vassa medarbetare som vill vara med och utveckla framtidens energilösningar. Som medarbetare på FVB kommer du snart att märka att personalen är i främsta rummet.

Just nu söker vi ytterligare medarbetare till flera av våra kontor, välkommen med din ansökan!

Kundcase

Referenser

Ny teknik lagade fjärrvärmeläckan i Örebro

Det gjordes en noggrann indragning av kolfiberlinern för att inte riskera att den blev skavd och därmed skadad. (Foto: Dennis Hild-Walett). När Navirum Energi drabbades av ...

Inlyft av värmeväxlare
Referenser

FVB importerade fjärrkylan till Sverige

Sveriges första fjärrkylaanläggning togs i drift i Västerås 1992. Detta tack vare att FVB-medarbetaren Anders Rydåker tog med sig tekniken från USA. Idag finns fjärrkyla ...

Referenser

Bra slutresultat när Ekeby reningsverk byggde ny slamhantering

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behövde bygga en ny slamhantering. FVB fick 2017 uppdraget att ansvara för projektledning och programmering för automationsdelen. Projektet i sin helhet ...

Utbildning

Utbildning

Den enskilde medarbetarens utveckling är en nyckel till företagets framgång. Vi satsar inte enbart på utveckling av vår egen personal. Vi har sedan många år framgångsrikt bedrivit utbildningar inom våra kompetensområden.

Vi erbjuder såväl övergripande kurser, som behandlar sambandet mellan teknik, ekonomi, miljö och marknad som specialkurser riktade mot specifika arbetsuppgifter t.ex. pannskötarkurser för industrin.