Energi

Helhetssyn

FVB står för helhetssyn inom energiområdet. En helhetssyn som sträcker sig från globala krav på optimalt resursutnyttjande och god miljö, till kundernas enskilda energibehov, via distribution och produktion med högt ställda krav på avkastning och effektivitet.

Lönsamhet

Vår uppgift är att skapa lönsamhet och mervärden för våra kunder genom miljövänliga och effektiva energilösningar. Det gör vi genom att förstå och fullt ut utnyttja sambanden mellan teknik, ekonomi och miljö.

Oberoende

Vårt oberoende ger handlingsfrihet både för oss och våra kunder. Det är kundens individuella förutsättningar som styr. Vi hjälper bara till att tydliggöra möjligheterna och föreslå lösningar som ger effekt redan idag, men också för lång tid framöver.