Kraftvärme & Värmeproduktion

Behöver ditt företag hjälp med frågor gällande kraftvärme och värmeproduktion?

FVB levererar helhetslösningar

Vi hjälper till med:
utredning
projektering
upphandling
projektledning
dokumentation
driftsstöd

Vår förstudie lägger grunden till er nya anläggning

Planerar ni att bygga ett nytt kraftvärmeverk eller värmeverk?

Då kan vi hjälpa er. Vår förstudie lägger grunden till er nya anläggning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med anläggningar i alla storlekar och med alla typer av bränslen. 

Första steget när ni planerar en ny anläggning är att göra en förstudie som undersöker de tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Förstudien innehåller:
hur den befintliga produktionen ser ut
nätets nuvarande och framtida effekt- och energibehov
bränslestudie
elhandel och elpriser
vilken typ av ny produktionsanläggning som passar bäst
anpassningar av befintlig produktion och styrsystem
investeringens storlek och lönsamhet
styrmedel och skatter
förutsättningarna för miljötillstånd
preliminär layout och ytbehov
tidplan

Förstudien ligger sedan till grund för underlaget som ni behöver för att kunna ta beslut kring investeringen. Efter ett investeringsbeslut går ni vidare till detaljprojektering och upphandling.

Vi utreder åtgärder på er befintliga anläggning

Har ni en befintlig anläggning, men som inte fungerar optimalt? Behöver ni se över ert bränsleval och öka bränsleflexibiliteten? Ska anläggningen kompletteras med ytterligare någon panna? Oavsett vad ni har för behov så utreder vi vilka åtgärder ni behöver göra i er befintliga anläggning. Vi föreslår också olika lösningar. 

Ni behöver rätt miljötillstånd

Vet ni vilka miljötillstånd som behövs när ni genomför åtgärder på anläggningen eller bygger nytt? Vi kan vara ett stöd i hela processen, vilket omfattar:
genomgång av befintligt miljötillstånd
kontakt med tillsynsmyndigheten
samrådsunderlag
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ansökan

Vi har goda tekniska kunskaper om förbränningsanläggningar, rökgasrening och förbränningsteknik. Det tillsammans med vårt kunnande inom miljö gör att vi har stor förståelse för hela processen och hur den påverkar er anläggning. Vi är garant för en smidig hantering av ert miljötillstånd. 

Vi hjälper er med upphandlingen

Vi utför kompletta upphandlingsdokument med tekniska specifikationer och hjälper till med utvärdering, förhandling och att skriva kontrakt. 

Rätt balans mellan nytt och gammalt

Er nya utrustning som panna, turbin och rökgasrening behöver knytas ihop med den befintliga anläggningen. Vi beräknar, ritar och projekterar rörsystemen som binder samman systemen, så att de uppfyller de krav som ställs.  

Vi leder projektet

Vi har erfarna projektledare som kan förstärka er organisation när det är dags att bygga. Det innebär att vi kan hjälpa till som huvudprojektledare och delprojektledare vid behov inom exempelvis rökgasrening, panna och turbin.

Så optimerar ni er anläggning med automation

Vi kan uppgradera era befintliga styrsystem, men också hela anläggningen. Vi arbetar med de vanligaste styrsystemen på marknaden, i färdiga funktionsleveranser som omfattar:
konstruktion
programmering
drifttagning
dokumentation

Vi dokumenterar i 3D

Vi kan dokumentera era anläggningar med hjälp av 3D-skanning med laserteknik. 3D-modellen ligger före verkligheten, vilket gör att ni kan lösa problemen innan de har uppstått. Genom att föra samman 3D-modeller från olika leverantörer till en gemensam BIM-modell (byggnadsinformationsmodellering) kan vi göra tester som säkerställer att de olika systemen inte krockar med varandra när de kopplas samman i anläggningen. 

Att arbeta med 3D-skanning innebär flera fördelar som:
färre platsbesök
minskad risk för att behöva beställa eller lägga till arbete utanför den avtalade entreprenaden
minskad risk för förseningar
att ni får en lättförståelig bild av slutresultatet

Vi stödjer er vid driftsättning

Att driftsätta anläggningen är en kritisk fas. Därför är det till stor hjälp att ha erfaren personal med i detta skede. Vi har seniora konsulter som kan vara driftsstöd till er befintliga personal i allt från kortare uppdrag till att bistå under en hel driftsäsong. 

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.