Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

FVB Sverige AB, orgnr. 556429-3743, Isolatorvägen 8, 721 37 Västerås, info@fvb.se, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till FVB.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du fyller i ett formulär, kontaktar oss, registrerar dig för FVB-Nytt, söker lediga tjänster, samt via den insamling som sker när du använder vår webbplats.

Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör det till Datainspektionen HÄR.

Tredje part

FVB kan komma att att lämna ut dina personuppgifter till underleverantörer. Om så sker kommer FVB teckna ett biträdesavtal för att garantera säkerheten kring hanteringen av uppgifterna.

Säkerhet

Du ska känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter till FVB. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Lagringen sker i säker miljö inom EU.