Våra utbildningar

Vi satsar inte enbart på utveckling av vår egen personal. Vi bedriver även framgångsrikt utbildningar inom de flesta av våra kompetensområden.

Fjärrvärme idag, 1-3 oktober 2024, Göteborg

Vår nya fjärrvärmekurs vänder sig till alla som vill få en ökad förståelse för systemet fjärrvärme – ingenjörer, ekonomer och informatörer. Fjärrvärme idag har fokus på helheten och ger en både djup och bred insikt i hur fjärrvärmesystemet fungerar. Under tre dagar med Högskolan i Halmstads meriterade Professor emeritus Sven Werner som vägledare förklaras sambanden mellan marknadens spelregler, systemfunktionens förutsättningar och ekonomins villkor.

Kursavgift

Kursavgiften på 19 000 kr exkl. moms inkluderar fika, lunch och frukt samt läroboken ”Fjärrvärme och fjärrkyla”, Svend Fredriksen & Sven Werner.

Kursöversikt

Dag 1, du lär dig vad fjärrvärme är och hur värmemarknaden ser ut. Vilka behov kunderna har och hur värmelasten i fjärrvärmesystemet är uppbyggd. Dessutom reder vi ut en del myter kring fjärrvärme samt ger dig en inblick i framtidens system.
Dag 2, tar vi upp mer om klassiska fjärrvärmebegrepp som kundens anläggning, tillförsel av värme, projektering av fjärrvärmeledningar samt reinvesteringar i fjärrvärmenät. Sedan väver vi ihop delarna med hjälp av tryckfall, regleringsvillkor och temperaturnivåer som tillsammans skapar ett fungerande fjärrvärmesystem.
Dag 3, här får du lära dig om ekonomin för optimal värmetillförsel, kostnader för distribution och prismodeller för fjärrvärme. Som avrundning av kursen diskuterar vi energieffektivisering, synergier och skalfördelar.

Fjärrvärme imorgon, 9-10 oktober 2024, Göteborg

Vår helt nya fortsättningskurs i fjärrvärme vänder sig till erfarna fjärrvärmemedarbetare som vill få en inblick i framtidens värme- och kylmarknader samt vilken roll fjärrvärmesystemen kan spela i ett annorlunda energisystem. Under två dagar med Högskolan i Halmstads meriterade Professor emeritus Sven Werner som vägledare fördjupar vi oss i sambanden mellan marknadens spelregler, systemfunktionens förutsättningar och ekonomins villkor.

Kursavgift

Kursavgiften på 17 000 kr exkl. moms inkluderar fika, lunch och frukt samt läroboken ”Low Temperature District Heating Implementation Guidebook”, IEA DHC Annex TS2.

Kursöversikt

Dag 1, handlar om förändringen av de europeiska värme- och kylmarknaderna och fjärrvärmens framtid med lägre värmebehov och koldioxidfri tillförsel samt med värmepumpar som huvudkonkurrent. Vi presenterar resultat från aktuell fjärrvärmeforskning i Europa, vad som kommer att hända i övriga energisystemet och hur allt detta ska styras. Kundernas olika behov, digitalisering och nya möjligheter för värmetillförsel med både hög- och lågtemperaturkällor samt säsongslager avslutar dag 1.

Dag 2, inleds med systemfunktion, dagens temperaturnivåer och typiska orsaker till dessa, ekonomiska drivkrafter för lägre temperaturnivåer i framtiden och de många olika konfigurationerna för värmedistribution. Sven ger några exempel på nya fjärrvärme- och fjärrkylasystem med helt nya funktioner. Vi avslutar med att gå igenom olika strategier för att genomföra förändringar i fjärrvärmesystem samt vilka investeringar som är hållbara idag och imorgon.

Intresseanmälan Fjärrvärme idag, Fjärrvärme imorgon, samt övriga frågor:

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.

Krav vid byggnation och underhåll av fjärrvärmeledningar

FVB erbjuder en ny kurs avseende krav vid byggnation och underhåll av fjärrvärme-ledningar förlagda i och ovan mark.

Kursen innehåller processen från planering och samordning, via projektering och byggnation, till dokumentation av markförlagda fjärrvärmeledningar och/eller motsvarande process för underhåll.

En viktig del av kursen är att visa den ”röda tråden” för de olika riskanalyserna. Detta för att skapa förståelse varför man måste göra dessa analyser och att de är en central del i att skapa en bra arbetsmiljö för de som bygger, driftar och underhåller nätet.

Kursen omfattar bland annat:
• Gällande AFS, standarder och branschpraxis (Energiföretagens tekniska bestämmelser och instruktioner)
• Ansvar för processernas olika roller
• Vad som ska göras, tex de olika riskbedömningarna, konstruktionen samt bilaga 6:1 (KKI) och 6.2 (TKI)

Kursmaterialet innehåller en presentation och ett flödesschema för byggnation och/eller underhåll, vilka redovisar processens moment och tillhörande paragrafer.

För mer information kontakta Kristin Åkerlund: 026-14 16 20, kristin.akerlund@fvb.se

Energi- & fastighetsutbildningar

Vi erbjuder tillsammans med Trainor ett brett utbud av energi- och fastighetsutbildningar.

Trainor har arrangerat utbildningar sedan 1999. Tillsammans erbjuder vi energi- och fastighetsutbildningar där vi tar fram utbildningsmaterial och genomför de lärarledda kurserna, medan Teknikutbildarna genomför webbkurserna samt ansvarar för kursadministrationen.

Pannoperatör inför certifiering

Tillsammans med Trainor erbjuder vi kursen Pannoperatörsutbildning – Förberedande för certifiering som är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering.

Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Kundanpassade kurser

Givetvis kan vi kombinera innehållet från flera kurser och skräddarsy ett anpassat upplägg för Er om detta önskas. Anpassade kurser genomförs med fördel på plats hos Er och offereras separat.

För mer information kontakta vår utbildningssamordnare Cilla Dahlberg Larsson: 031-10 60 86, cilla.dahlberg-larsson@fvb.se