Våra utbildningar

Vi satsar inte enbart på utveckling av vår egen personal. Vi bedriver även framgångsrikt utbildningar inom de flesta av våra kompetensområden.

Ny kurs, Fjärrvärme idag!

Fjärrvärme idag – marknad, systemfunktion, ekonomi

Vår nya fjärrvärmekurs vänder sig till alla som vill få en ökad förståelse för systemet fjärrvärme – ingenjörer, ekonomer och informatörer. Fjärrvärme idag har fokus på helheten och ger en både djup och bred insikt i hur fjärrvärmesystemet fungerar. Under tre dagar med Högskolan i Halmstads meriterade Professor emeritus Sven Werner som vägledare förklaras sambanden mellan marknadens spelregler, systemfunktionens förutsättningar och ekonomins villkor.

Nästa kurstillfälle 11-13 oktober 2022 i Stockholm.

Kursavgiften på 17 000 kr exkl. moms inkluderar fika, lunch och frukt samt läroboken ”Fjärrvärme och fjärrkyla”, Svend Fredriksen & Sven Werner och “Low Temperature District Heating Implementation Guidebook”, IEA DHC Annex TS2.

Kursöversikt

Dag 1, du lär dig vad fjärrvärme är och hur värmemarknaden ser ut. Vilka behov kunderna har och hur värmelasten i fjärrvärmesystemet är uppbyggd. Dessutom reder vi ut en del myter kring fjärrvärme samt ger dig en inblick i framtidens system.
Dag 2, tar vi upp mer om klassiska fjärrvärmebegrepp som kundens anläggning, tillförsel av värme, projektering av fjärrvärmeledningar samt reinvesteringar i fjärrvärmenät. Sedan väver vi ihop delarna med hjälp av tryckfall, regleringsvillkor och temperaturnivåer som tillsammans skapar ett fungerande fjärrvärmesystem.
Dag 3, här får du lära dig om ekonomin för optimal värmetillförsel, kostnader för distribution och prismodeller för fjärrvärme. Som avrundning av kursen diskuterar vi energieffektivisering, synergier och skalfördelar.

Intresseanmälan Fjärrvärme idag, samt övriga frågor:

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.

Energi- & fastighetsutbildningar

Vi erbjuder tillsammans med Teknikutbildarna ett brett utbud av energi- och fastighetsutbildningar.

Teknikutbildarna har arrangerat utbildningar sedan 1999. Tillsammans erbjuder vi energi- och fastighetsutbildningar där vi tar fram utbildningsmaterial och genomför de lärarledda kurserna, medan Teknikutbildarna genomför webbkurserna samt ansvarar för kursadministrationen.

Pannoperatör inför certifiering

Tillsammans med Teknikutbildarna erbjuder vi kursen Pannoperatör inför certifiering som är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering.

Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Kundanpassade kurser

Givetvis kan vi kombinera innehållet från flera kurser och skräddarsy ett anpassat upplägg för Er om detta önskas. Anpassade kurser genomförs med fördel på plats hos Er och offereras separat.

Om du har frågor eller vill veta mer tveka inte att kontakta vår utbildningssamordnare Sofie Beno: