El & Automation

Behöver ni uppgradera era styrsystem? Eller optimera styr- och övervakningssystem i en hel anläggning?

Med vår specialkompetens inom El & Automation kan vi hjälpa kunder inom en rad sektorer som Energi, Industri, Fastighet och VA.

Vi står till tjänst med:
förstudie
elkonstruktion
applikationsberäkningar
programmering
kommunikationslösningar
bildbyggnad

Vi kan också bistå med:
projektledning
konstruktionsledning
optimering av styrning och reglering
konfigurering av system (styrsystem, servrar, fältbussar, nätverk med mera)
montageledning
driftsättning av anläggning
dokumentation

Har ni rätt styrning?

För styrning av system kan vi erbjuda flera olika tjänster och lösningar med industriell automation. Tjänsterna omfattar teknikområdena konstruktion, programmering, driftsättning och dokumentation.

Slipp alla kommunikationsproblem!

Att få olika anläggningar att kommunicera med varandra kan vara problematiskt. Framför allt om de ligger spridda och avsides, och behöver nå varandra i realtid. Detta är vanligt inom framförallt VA. Vi har olika lösningar som garanterar en stabil kommunikation.
Risken ökar också alltmer för att obehöriga tar sig in kommunikationssystemen. Vi har specialkompetens i säkra system och ser säkerheten som en central del i alla lösningar.

Gamla system blir som nya

Har det blivit dags att uppgradera era gamla styr- och övervakningssystem? Då kan ni använda oss, oavsett om det handlar om den senaste programvaran eller om att förbättra tillgänglighet och funktioner. Ibland kan det också vara svårt att få tag på reservdelar, men vi ser alltid till att ni får ett uppdaterat system.
Vi gör också livstidsanalyser för styr- och övervakningssystem, det vill säga att vi kartlägger och graderar olika delar i systemet utifrån tillgänglighet och support från leverantören. Med sådana analyser får ni möjlighet att planera underhållet på ett strukturerat sätt.

el och automation med FVB

Elkonstruktioner behöver underlag

Vi kan hjälpa er med ritningsunderlag för elkonstruktioner. Vi levererar också styr- eller elskåp.

Rätt dokumentation ger kloka beslut

För att kunna fatta kloka beslut inför framtiden gäller det att ha en effektiv hantering och dokumentation av historiska produktions- och processdata i realtid. Det kan vi hjälpa till med. Vi knyter också samman enskilda funktioner i en produktionsprocess till ett överordnat system med ett tydligt gränssnitt.

Vi optimerar driften och tar ansvar vid omstart

Vårt företags samlade kunskap gör oss starka på driftoptimering. Vi ser till så att ni kan köra anläggningen på det mest effektiva och driftsäkra sättet. Våra programmerare är också duktiga på processer. Självklart är de också på plats när systemen ska köras igång efter en uppgradering. Det är den sista viktiga delen för att allt ska fungera som planerat.

Vill du komma i kontakt med oss?

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.