Vatten & Avlopp

Behöver ert företag eller er kommun hjälp med vatten & avlopp?

Vi har bred kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning inom både industriella och kommunala anläggningar. Vi hjälper er med:
utredningar
analyser
projektering
energieffektivisering av era anläggningar
styrsystem och övervakning för/av era anläggningar

Förnya eller bygga ut ledningsnätet

Behöver ni bygga ut ert ledningssystem eller står inför att upprusta det befintliga nätet? Med rätt underlag från oss hamnar era ledningar för såväl vatten som avlopp där de ska i marken, och utan att skada naturen eller värdefulla arkeologiska objekt. Vi ser till att det finns en framkomlig väg för ledningen med hänsyn till områdets miljö och kulturhistoria.
Vi hjälper er med:
förstudie av behovet
projektering, vi dimensionerar och projekterar er anläggning, allt från ledningsnät till pumpstationer och styrningen av dessa
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader
projektledning genom hela projektet
byggledning vid genomförandet

Effektivare anläggning, minskad energiförbrukning

Använder ni onödigt mycket energi i ert avloppsreningsverk? Det tar vi reda på och ger konkreta förslag på hur anläggningen kan bli mer energieffektiv. Har ni luftning av bassänger är det väldigt energikrävande vid avloppsrening. Det går också åt mycket energi till pumpar och tryckstegring. Vi ser till att driften av anläggningen blir så effektiv som möjligt med minskad energiåtgång som följd.

Slammet kan omvandlas till biogas

Har ni rötkammare vid ert reningsverk? Funderar ni på renovering eller ändrad omrörning kan vi hjälpa till med utredningen. Vi utreder även era förutsättningar för en effektiv användning av rötgasen, eget värmebehov, fjärrvärmeproduktion eller kanske uppgradering till fordonsbränsle. Vi designar även gassystemet för den lösning som passar bäst.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Biogas, Fordonsgas och LBG

Den andra energidelen i avloppsreningsverket är själva avloppsvattnet. Det är ofta ljummet, men temperaturen går att öka med värmepumpar. Värmen kan sedan användas i närliggande fjärrvärmesystem eller i er fastighet. Vi utreder om och hur detta matchar ert system.

vattenförsörjning och vattenrening FVB

Optimerade styrsystem

Har er anläggning rätt typer av styr- och övervakningssystem som fungerar optimalt och uppfyller IT-säkerhetskraven? Vi kan antingen byta ut och uppgradera befintliga styrsystem, eller projektera och leverera nya styrsystem till anläggningen. Självklart ser vi till att systemen uppfyller de säkerhetskrav som finns på IT-området.

Med rätt utrustning för övervakning och datahantering blir det också enklare att lämna korrekta rapporter till myndigheter. 

Vid problem med styrningen eller övervakningen är det bara att kontakta oss så tittar vi problemet tillsammans. 

Rätt kommunikation i rätt tid

Behöver era anläggningar kommunicera med varandra och är det viktigt att kunna nå olika delar av dem i realtid? Lösningar för kommunikation mellan VA-anläggningar kan vara ett problem, framför allt om de ligger spridda och avsides. Vi har erfarenhet från många olika kommunikationslösningar.

Vill du komma i kontakt med oss?

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.