Vatten & Avlopp

Vi har gedigen kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning inom såväl kommunala som industriella anläggningar.

Uppdragen omfattar utredningar, uppgradering av styrsystem, kvävereduceringsprojekt, uppbyggnad och drifttagning av allt ifrån det centrala övervakningssystemet till understationer med tillhörande kommunikation, samt långvariga om- och utbyggnadsprojekt som omfattar hela kommuners vatten och avloppsverksamhet.

Rening av vatten

Rening av vatten oavsett om det kommer från industrin eller kommunala avloppsnät en viktig och komplicerad process. Omfattningen av funktioner och krav på tillförlitlighet och noggrannhet, är lika stor som inom den producerande verkstadsindustrin. Kraven på rapportering angående utsläppsnivåer till vattendrag och sjöar gör att funktioner för en stabil och noggrann insamling och presentation av processvärden är en tungt vägande faktor vid val av övervakningssystem och fältutrustning.

Energibesparing

Varvtalstyrning av pumpar och fläktar, är standard vid automatisk drift av kontinuerliga anläggningar, och innebär stora elbesparingar. Vi beräknar, levererar och installerar motordrifter av valfria fabrikat.

Total flödesmätning

I de flesta reningsanläggningar av vatten förekommer användning av någon form av kemikalier, vilka kan vara relativt dyra. Mängden kemikalier som erfordras står ofta i relation till det totala flödet genom anläggningen. I mindre anläggningar saknas ofta en tillförlitlig flödesmätning. Genom införandet av flödesmätare på det totala genomflödet av avloppsvatten kan mängden kemikalier anpassas till det aktuella behovet och därmed reducera kostnaderna. Vi levererar kompletta system för en noggrann flödesmätning, och dosering av kemikalier.

Kommunikation

Anläggningarna är ofta utspridda över ett stort område, med mer eller mindre goda förutsättningar för att kommunicera med, där alla delar av anläggningen skall kunna nås i  i realtid. Vi erbjuder kompletta lösningar för kommunikation avsett val av teknik.

Uppgradering av gamla system

Vi har fungerande alternativ för att ersätta installerade system, med omskrivning av befintliga program samt installation och drifttagning.

Rening av vatten

Energibesparing

Flödesmätning

Uppgradering

Vattenkran
Water agitator
Vatten avlopp
Avloppsbassäng

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda, tveka inte att kontakta oss!
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring vår växel på 021-81 80 50 så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.

Exempel på tjänster

Förstudier och ekonomiska analyser

Utredningar

Projektering markförlagda rör

Projektledning

Byggledning

Inmätning med drönare

3D-scanning

Uppgradering av styrsystem

Kommunikationslösningar

Övervakning av anläggningar

Kvävereduceringsprojekt

Uppbyggnad och drifttagning

Långvariga om- och utbyggnadsprojekt