Yttre VA

Behöver ni bygga ut ert ledningssystem eller står inför att upprusta det befintliga nätet?

Förnya eller bygga ut ledningsnätet

Behöver ni bygga ut ert ledningssystem eller står inför att upprusta det befintliga nätet? Med rätt underlag från oss projekteras era ledningar för såväl vatten som avlopp där de ska i marken, och utan att skada naturen eller värdefulla arkeologiska objekt. Vi ser till att det finns en framkomlig väg för ledningen med hänsyn till områdets miljö och kulturhistoria.

Vi hjälper er med:
förstudie av behovet
projektering, vi dimensionerar och projekterar er anläggning, allt från ledningsnät till pumpstationer och styrningen av dessa
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader
– ledningssamordning
projektledning genom hela projektet
byggledning vid genomförandet

Vi projekterar ledningsnät i 3D-modeller och skapar därigenom ett utmärkt underlag till BIM-modeller för samordning med andra teknikslag.

Yttre VA

Vill du komma i kontakt med oss?

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.