Skyfall & Dagvatten

Behöver ni hjälp med att hantera skyfall och dagvatten samt minska risken för översvämningar?

Vi hjälper er att skapa hållbara och effektiva lösningar för att hantera dagvatten och minska risken för översvämningar.

Rustad för skyfallDygnsnederbörd 2021-08-17

I en värld där extrema väderhändelser blir allt vanligare, är det avgörande att vara förberedd. Våra skyfallskarteringstjänster hjälper dig att identifiera sårbara områden och utforma strategier för att skydda din verksamhet mot skyfall och översvämningar.

Optimera din dagvattenhantering

Vår expertis inom dagvatten är oumbärlig när det kommer till att förstå och hantera regnvatten i ditt område. Vi genomför noggranna analyser och bedömningar för att identifiera de mest lämpliga strategierna för att minimera dagvattenproblem och samtidigt öka vattnets kvalitet innan det når recipient.

Miljökvalitetsnormer

Vi arbetar hårt för att säkerställa att din verksamhet uppfyller de stränga miljökvalitetsnormer som gäller. Vår erfarenhet och kunskap hjälper dig att följa lagstiftningen och minimera din påverkan på miljön.

Rätt dimensioner

Ett välutformat dagvattensystem är avgörande för att effektivt hantera regnvatten och skydda din verksamhet. Våra ingenjörer och konsulter skapar anpassade lösningar som optimerar kapaciteten hos ditt dagvattensystem och säkerställer att det fungerar optimalt under alla förhållanden.

Vill du komma i kontakt med oss?

    För information om hur vi behandlar personuppgifter, läs mer i vår integritetspolicy HÄR.