Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024

FVB kommer att genomföra två kurser i höst i Göteborg: Fjärrvärme i dag 1–3 oktober och Fjärrvärme i morgon 9 –10 oktober.

Energimarknaderna förändras snabbt och blir alltmer komplexa. På våra kurser får du ökad kunskap om vad som krävs för att fjärrvärmeföretag ska vara relevanta i en förändrad omvärld med höjda bränslepriser, ökad efterfrågan på fossilfria energiflöden och där vi ser att elektrifieringen av industrin och digitaliseringen kommer att öppna nya möjligheter för fjärrvärmebranschen.

Kursen "Fjärrvärme i dag" vänder sig till relativt nya medarbetare i fjärrvärmebranschen. Den ger en djup och bred insikt i hur fjärrvärmesystemet fungerar och hur man optimerar affären i en konkurrensutsatt energimarknad.

Kursen "Fjärrvärme i morgon" vänder sig till erfarna medarbetare i fjärrvärmebranschen. I denna kurs fokuserar vi på hur energibranscherna förändras och hur fjärrvärmen behöver anpassas för att möta det som sker. Det handlar bland annat om hur fjärrvärmen påverkas av industrins elektrifiering, vätgasprojekt, långtidslager och digitalisering. Vi kommer att analysera de lokala fjärrvärmesystemen samt presentera intressanta projekt för att visa på hur energibolag i andra länder hanterar omställningen till framtidens fossilfria energisystem.

I båda kurserna samarbetar vi med professor emeritus Sven Werner vid Högskolan i Halmstad.

Mer information och anmälan till kurserna på: www.fvb.se/utbildning


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Hallå Anna Larsson