Kategori: FVB-Nytt nr 44

Effektivare och säkrare fjärrvärmeleveranser genom ny ledning i Jönköping

Jönköping Energi vill koncentrera fjärrvärmeproduktionen till sin anläggning i Torsvik. FVB fick uppdraget, som omfattar både transiteringsledning och pumpstationer. Jönköping Energi har en långsiktig strategisk plan ...

Bra slutresultat när Ekeby reningsverk byggde ny slamhantering

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behövde bygga en ny slamhantering. FVB fick 2017 uppdraget att ansvara för projektledning och programmering för automationsdelen. Projektet i sin helhet ...

Aktiv pensionärsklubb i Västerås

I början av 2000-talet började flera FVB-are att uppnå pensionsåldern. En del hade arbetat på företaget i 25-30 år och några hade varit med ända ...

Nyfiken på Fjärrvärme?

Lär dig mer om ett häftigt energisystem som återvinner värme som annars skulle gå förlorad! FVB arrangerar i samarbete med professor Sven Werner från Högskolan i ...

Nu vill vi bredda vår kunskap inom VA-området

FVB är en kunnig och aktiv aktör på VA-marknaden. Nu ska vi bredda det åtagandet. Det betyder att vi både utvecklar verksamheten och höjer kompetensen ...

Status- och riskbedömning av fjärrvärmenät

FVB kan hjälpa till att ta fram metoder för statusbedömning och riskhantering samt ge förslag på beställaranpassade underhållsmetoder för fjärrvärmenät utifrån dina lokala förhållanden. Skaderiskanalyser, identifiering, ...

Vi möter kundernas ökade behov av systemanalyser

Systemanalyser är en alltmer naturlig del av arbetet i FVB:s verksamhet. För att möta kundernas ökade behov av systemanalyser har vi nu bildat en särskild ...

Vi behöver fler tjejer i den här branschen

FVB vill förstärka med kompetens inom flera områden och det finns massor av bra anledningar till att jobba hos oss. Som hos många andra arbetsgivare ...

FVB satsar på forskning och utveckling

Vi på FVB tycker att det är viktigt med kunskap. Ett sätt att bidra till ökad kunskap i branschen, men också för att stadigt öka ...

FVB utökar i Storbritanien

Nu utökar vi vår globala verksamhet och öppnar ett nytt kontor i Reading, strax väster om London. Bolaget heter FVB District Energy UK Ltd och är ...