Nu vill vi bredda vår kunskap inom VA-området

FVB är en kunnig och aktiv aktör på VA-marknaden. Nu ska vi bredda det åtagandet. Det betyder att vi både utvecklar verksamheten och höjer kompetensen inom området vatten och avlopp.

Det svenska VA-nätet är i stort behov av utbyggnad och renovering. Det finns också ökade krav på minskade utsläpp, på bättre drift och prestanda och på bättre säkerhetssystem.

Det svenska VA-nätet är i stort behov av utbyggnad och renovering. Det finns också ökade krav på minskade utsläpp, på bättre drift och prestanda och på bättre säkerhetssystem.

På FVB finns det idag en bred kompetens inom delar av VA-området. Det gäller inom el och automation, energigas och  inom projektering av ledning i mark.

– Vi behöver förstärka med resurser och kompetens inom process och anläggning samt inom dimensionering och regelverk för VA-ledningar, konstaterar Per Stegberg, som håller ihop den här satsningen.

Företaget har fått en hel del positiva reaktioner av befintliga kunder på att man nu tar sig an det här området.

Behovet av att fylla på med spetskompetens inom vissa områden är inget som är unikt för FVB. Det råder idag brist på flera yrkesgrupper inom teknikområdet.

– Företaget är tillräckligt stort för att kunna visa musklerna när det behövs, samtidigt är vi lagom stora för att var och en som arbetar här ska känna sig sedd och uppskattad, konstaterar Per.

– Vår långa erfarenhet kombinerat med att vi finns på flera platser, gör att vi blir intressanta som arbetsgivare.


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde