Arkiv: 2023

FVB Sverige AB foto

Vi söker fler medarbetare

Är du konsult eller ingenjör inom energiproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, VA eller fastighet? Bra, vi söker fler medarbetare! Läs mer

Fjärrvärmeledning flyttas från akvedukt

FVB har fått ett spännande uppdrag med omläggning av fjärrvärmeledningen mellan Norrköping och Söderköping. Orsaken till omläggningen är att en ny förbifart ska byggas förbi ...

FVB följer upp Europas största hetvattenlager

I Västerås bygger Mälarenergi Europas största hetvattenlager i ett bergrum. Lagret kommer rymma 300 000 kubikmeter vatten vilket kan täcka fjärrvärmebehovet i staden upp till ...

Stora fördelar med VR vid projektering

Så här kan det se ut när man går omkring i datamodellen med VR-glasögonen. – Det var en aha-upplevelse säger Lennart Bolin, anläggningsansvarig på E.ON ...