Stora mängder kyla krävs till ny industri

Liquid Wind ska tillverka e-metanol till sjöfarten. Denna process kommer att kräva riktigt stora mängder kyla, vilken ska tas från havet utanför anläggningen. Illustration: Sundsvall Energi.

I Sundsvall pågår en av stadens största industrisatsningar någonsin. Det är Liquid Wind som ska tillverka e-metanol till sjöfarten och i den processen kommer det att krävas stora mängder kyla. FVB ansvarar för denna kylprocess, och kylan ska säljas av Sundsvall Energi.

Liquid Winds affärsidé är att utveckla elektrobränsle baserat på vätgas som ska tillgodose sjöfartens efterfrågan på renare fartygsbränsle. För att tillverka detta bränsle kommer de använda grön vätgas, som producerats med el från förnybar elproduktion, och biogen koldioxid. I Sundsvall kommer den biogena koldioxiden från energibolagets kraftvärmeverk – Korstaverket – men också från en ny planerad biobränsleanläggning. Liquid Winds anläggning FlagshipTWO kommer att ligga på samma område som Korstaverket. Målet är att producera drygt 100 000 ton e-metanol per år i Sundsvall, vilket blir dubbelt så mycket som i Örnsköldsvik som är Liquid Winds första utvecklade anläggning.

– Det är ett spännande projekt med många syften. E-metanolen kommer att ersätta och undvika utsläpp från fossila bränslen. Samarbetet och processintegrationen som vi strävar efter ger en verkligt cirkulär värdekedja baserad på endast lokal råvara, säger Kenneth Häggblom, projektdirektör på Liquid Wind.

Planerna för projektet presenterades i juni förra året och byggstarten är tänkt att ske 2024 och anläggningen ska tas i drift 2026.

För Sundsvall Energi innebär projektet både möjligheter och utmaningar vad gäller Liquid Winds kylbehov.

– Liquid Winds e-metanolproduktion har stora energibehov och kylbehovet är inget undantag. Korstaverkets strategiska placering nära havet ger oss möjlighet att försörja processen med nästan obegränsade mängder frikyla, säger Bjarne Öberg, produktionschef på Sundsvall Energi.

– Det gör att vi, till skillnad från många andra potentiella samarbetspartners för Liquid Wind, inte ser det stora kylbehovet som en försvårande faktor, säger han vidare.

Sundsvall Energi kommer att sälja kyla från en ny anläggning som bygger på frikyla från havet utanför Korstaverket. Det kylvattnet kommer att hämtas från 30–40 meters djup där bottenvattnet håller en relativt konstant temperatur på cirka 2–7 grader under hela året. Bottenvattnet leds till en pumpstation vid Sundsvalls hamn och pumpas sedan upp till fabriksområdet vid Korstaverket. På Korstaverket projekterar FVB en växlarstation som ska växla kylan till både FlagshipTWO och Sundsvall Energi.

– Det finns en hel del tekniska utmaningar i detta projekt, inte minst det bräckta havsvattnet. Det är besvärligt för att det är väldigt korrosivt. Det är faktiskt mer korrosivt än saltvattnet på västkusten. Det innebär i praktiken att allt material i havskylasystemet – ledningar som komponenter – måste ha ett högt korrosionsmotstånd, förklarar Stefan Ellmin, regionchef på FVB Nord och den som leder projektet, där 13 personer från FVB är involverade.

Ytterligare en utmaning är storleken på detta system där man har sökt tillstånd för ett uttag av 12 000 m3/h kallt bottenvatten, vilket placerar Sundsvall Energi som en av de största producenterna av fjärr/processkyla i Sverige.

– Möjligheten att kunna leverera så här stora mängder frikyla är en fantastisk lösning som bidrar till att projektet är genomförbart på flera sätt. Lösningen är extremt yteffektiv vilket är till stor fördel för oss som har en begränsad site att arbeta utifrån, säger Bjarne Öberg och fortsätter:

– Vidare är lösningen mycket kostnadseffektiv både ur investeringsperspektiv och i driftkostnadsperspektiv. Utmaningen är att samordna alla processer för att nyttja alla energiflöden så effektivt som möjligt.

– Det kommer även att bli viss överskottsvärme från processen som kommer att föras över till fjärrvärmesystemet, när nätet kan ta emot det, avslutar Stefan Ellmin.

Ytterligare information:
Stefan Ellmin, 060-67 27 06


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024