Styrsystem till Idre avloppsreningsverk

Reningsverket i Idre byggdes ut 2012 och nu är det dags att byta ut styrsystemet. FVB har fått uppdrag av NODAVA AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) att byta ut befintligt styrsystem på reningsverket till ABB 800M samt ansluta mot överordnat system ABB Compact HMI800.

Uppdraget omfattar elkonstruktion, programmering och drifttagning.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024