Styrsystem till Idre avloppsreningsverk

Reningsverket i Idre byggdes ut 2012 och nu är det dags att byta ut styrsystemet. FVB har fått uppdrag av NODAVA AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) att byta ut befintligt styrsystem på reningsverket till ABB 800M samt ansluta mot överordnat system ABB Compact HMI800.

Uppdraget omfattar elkonstruktion, programmering och drifttagning.


Liknande artiklar

Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien
God Jul & Gott Nytt År!