Ny HR-ansvarig på FVB

Marianne Brolin, du är ny HR-ansvarig på FVB och kommer närmast från Pensionsmyndigheten. Vad lockade dig att börja jobba på FVB?
– Det lät som ett spännande uppdrag och är en ny roll i bolaget, där det även ingår att vara ett kvalificerat chefsstöd inom hela HR-området. Jag tyckte också att det lät lockande att komma tillbaka till konsultbranschen och till ett företag som arbetar med högaktuella frågor. Jag har jobbat med HR i olika former i många år, bland annat med rekrytering och chefsutveckling liksom ledarutveckling till olika ledningsgrupper. Jag har även utvecklat kompetensförsörjningsstrategier med nya metoder och utveckling av rekryteringsprocesser i en konkurrensutsatt marknad. I min roll på FVB får jag använda mina tidigare erfarenheter på ett utvecklande sätt.

Vad är det första du tar dig an på nya jobbet?
– Lära mig verksamheten och utveckla processer mer övergripande kring rekrytering. Det handlar också om att skapa en strukturerad rekryteringsprocess för att vara en attraktiv arbetsgivare och kvalitetssäkra stegen i bedömningen inför att anställa. FVB har behov av en rad nya rekryteringar.

Vilken kompetens är det ni i första hand söker?
– Ingenjörer inom samtliga våra verksamhetsområden.

Det är många som slåss om samma kompetens. Varför ska man börja jobba hos just er?
– Det som är unikt för FVB är att bolaget är personalägt och alla tillsvidareanställda, oavsett roll, erbjuds att bli delägare. Företaget består av kompetenta, engagerade medarbetare och har ett positivt arbetsklimat. Flertalet har jobbat här länge och många av dem som har slutat vid ett tillfälle återvänder tillbaka, vilket stärker att FVB är en attraktiv arbetsgivare. Det är en platt organisation, som gör att man som anställd blir delaktig i företaget på många sätt. Det är dessutom ett framgångsrikt företag med ett starkt varumärke, som växer organiskt. Företaget har en bra värdegrund och arbetsmiljö – här ska man må bra på och av jobbet. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs!


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson