Kategori: FVB-Nytt nr 43

Drönaruppdrag

Till Eon i Örebro har FVB fått ett större uppdrag med drönarflygningar för dokumentation av nybyggda fjärrvärmeledningar. Flygningen görs innan återfyllning och innefattar både inmätning och ...

FVB stöttar Barncancerfonden med en gåva

Vi önskar er alla God jul och Gott Nytt År!

FVB är med och bidrar när nytt kraftvärmeblock tar form

År 2020 ska Mälarenergis nya kraftvärmeblock, Block 7, stå klart i Västerås. Resurser från FVB ingår i Mälarenergis projektorganisation och arbetar med både projektering och ...

Innovativ lösning ger storskalig lagring av förnybar fjärrvärme

Två gigantiska bergrum. Ett är nu fyllt med vatten och tillsammans kommer de två att fungera som ackumulatortank och utöka kraftvärmeverkets kapacitet att leverera fjärrvärme ...

Effekthushållning i småhus ger vinst för både ekonomi och miljö

Daphne Berenskiöld valde att göra sitt examensarbete på FVB. Ett val som också ledde till att hon fick priset för bästa examensarbete från Energi- och ...

Nya certifierade Energiexperter

FVB har nu fyra certifierade Energiexperter. Utöver redan certifierade David Ekström och Johan Söderberg i Stockholm är både Peter Dyhre och Pär Nilsson på Sundsvallskontoret nu ...

Borås satsar stort på gemensamt kraftvärme- och avloppsreningsverk

Gemensam satsning på kraftvärme- och avloppsreningsverk ger både samordnings- och miljövinster. Avloppsreningsverket med en slam- och rötgasanläggning, invigdes i maj i år. Sammantaget är projektet smått ...

Arbete, inspiration och utmärkelser på årets FVB-dag

Fredagen den 14 september samlades hela FVB till den traditionsenliga FVB-dagen. I år hölls konferensen på Steam Hotel i Västerås. Dagen var som vanligt välfylld med ...

FVB bidrar till samarbete mellan näringsliv och högskola

På högskolan i Gävle finns programmet Cooperative Education, Co-op, som är en utbildningsform där studier varvas med arbetsperioder i näringslivet. Det ger arbetsgivaren en möjlighet ...

Fjärrvärme vs Värmepumpar

Under de senaste åren har många fjärrvärmebolag arbetat hårt för att stärka relationen med sina kunder. Prisdialog, digitala verktyg som ”Mina sidor” samt återkommande kundbesök ...