Drönaruppdrag

Till Eon i Örebro har FVB fått ett större uppdrag med drönarflygningar för dokumentation av nybyggda fjärrvärmeledningar.

Flygningen görs innan återfyllning och innefattar både inmätning och fotografering. Eon har bett oss göra detta på samtliga större nybyggnadsprojekt oavsett vilken konsult som anlitats för projekteringen. André Larsson är en av våra två drönar-piloter och han jobbar i det här uppdraget tillsammans med Rickard Skogsdal och Clas Hammarlund. I nästa nummer kan ni läsa mer om dessa uppdrag.