Tagg: VD har ordet

VD har ordet nr 45

”Storsatsning på fjärrkyla i Sundsvall. FVB sätter ord på sitt hållbarhetsarbete. Det är fokus på hållbarhet i detta FVB-nytt.” Sundsvall Energi ska bygga ett fjärrkylanät. Man ...

VD har ordet nr 44

”Teknik, kunder och medarbetare i fokus i detta FVB-nytt.” Energilager är ett hett område i energi-branschen. Det gäller fjärr-värme-branschen och inom elsidan. Men det gäller även ...

VD har ordet nr 43

”Stora investeringar genomförs i Borås och Västerås. Två spännande förnyelseprojekt med kraftvärme och förnybar energiproduktion i fokus.” Borås Energi & Miljö satsar inte bara på ett ...

VD har ordet nr 42

Avancerade och komplexa energiprojekt i Stockholm, stärker bland annat regionens fjärrvärmeverksamhet. Stora satsningar genomförs just nu och de präglas av kretsloppstänkande och miljöfokus. EONs kretsloppsprojekt i ...

VD har ordet nr 41

Linde energi är en kund som FVB haft förmånen att få samarbeta med i många spännande energiprojekt, under lång tid. I det senaste projektet har ...