VD har ordet nr 45

”Storsatsning på fjärrkyla i Sundsvall. FVB sätter ord på sitt hållbarhetsarbete. Det är fokus på hållbarhet i detta FVB-nytt.”

Sundsvall Energi ska bygga ett fjärrkylanät. Man är långt ifrån först med en sådan satsning. Men lösningen där Sundsvall ska kombinera frikyla med absorptionskyla via sitt fjärrvärmesystem, är väldigt genomtänkt. Det är ett koncept som är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. För FVB som var med och introducerade fjärrkyla i Sverige för nästan 30 år sedan, är det en ära att få en ledande roll i Sundsvall Energis spännande projekt. Här krävs kompetens både inom fjärrkyla och fjärrvärme. Det krävs också erfarenhet och kunskap om hur man leder ett komplext infrastrukturprojekt. Att resultatet ska leda till ett ännu smartare och hållbarare Sundvall, känns mycket inspirerande.

I digitaliseringens tidevarv uppstår nya tekniska möjligheter. Ett exempel på detta är 3D-scanning i samband med projektering i en befintlig anläggning. Det känns spännande att FVB nu kan erbjuda kunderna en kostnadseffektiv dokumentation i 3D, av sina befintliga anläggningar. Fördelarna med 3D-scanning är många och flera risker i samband med projekteringen kan reduceras eller t.o.m. elimineras. Att nyttan med 3D-scanning är både långsiktig och hållbar, förstärks av att man kan använda dokumentationen även till framtida projekt. FVB har tagit snabba utvecklingskliv kring detta område och efterfrågan från kunderna är stor.

Ett annat område där FVB upplever en stor efterfrågan, är stöd kring att leva upp till kraven i föreskriften AFS 2017:3 (användning och kontroll av trycksatta anordningar). Detta är ett prioriterat område. För anläggningsägaren är det viktigt att följa regelverket och undvika nedslag från Arbetsmiljöverket. Men minst lika viktigt är ju att förbygga och förhindra olyckor på arbetsplatsen. Den aktuella föreskriften innehåller ökade krav på flera olika områden. Det krävs ett strukturerat arbetssätt i kombination med kunskap om såväl föreskriften som processen, för att säkerställa att verksamheten kan drivas på ett effektivt och säkert sätt. FVB är redo att hjälpa fler kunder med denna viktiga uppgift!

Kopplat till AFS 2017:3 finns också nya krav på certifiering av pannskötare. Det är glädjande att FVB tillsammans med Teknikutbildarna nu kan erbjuda pann-operatörsutbildningar inför certifiering. Målet med utbildningen är inte bara att klara certifieringen utan man ska även lära sig utveckla driften av pannor och nå ökad driftsäkerhet. Hållbar energiproduktion med andra ord.

Hållbarhet diskuteras på många håll och så skedde också på FVBs årliga medar-betarkonferens. På FVB har vi sedan långt tillbaka haft fokus på hållbarhet, men nu ville vi sätta ord på vilka hållbarhetsaspekter som berör oss mest och vilka av FNs globala hållbarhetsmål vi bidrar till. Resultatet blev FVBs hållbarhetspyramid. Vårt hållbarhets-arbete börjar inifrån, eller som pyramiden symboliserar, med ett grundfundament som sedan växer uppåt. Grunden i FVBs hållbarhetsarbete är vårt företag med brett medarbetarägande, där fokus ligger på bra arbetsmiljö och att arbetsplatsen ska vara attraktiv. Det vi kallar hållbart företagande. Genom hållbart agerande kan vi leverera hållbara resultat. På toppen av pyramiden når vi det övergripande målet som samhällsbyggare, hållbara städer och samhällen.

Att vara en attraktiv arbetsplats är något som vi på FVB värderar högt. Det kräver bl.a. att man har en bra företagskultur och att man tillsammans vidareutvecklar den. Som företagsledare kan man aldrig ta något för givet. Epitetet attraktiv arbetsplats måste förtjänas varje dag. En titt i detta FVB-nytt ger visst hopp. FVB har aldrig anställt så många nya medarbetare som under 2019. När medarbetare som FVBs Amanda Jansson, målande och positivt beskriver hur hon trivs med sitt jobb, smittar det av sig på alla runtomkring. Hon är inte bara en god ambassadör för FVB, utan fungerar även som inspirationskälla för yngre tjejer som funderar över framtida utbildnings- och yrkesval, vilket är bra för hela vår bransch. På tal om förebilder så är det alltid lika roligt att utse ”Årets FVB-are”. Vilka härliga och duktiga medarbetare det finns på FVB!

En annan viktig sak med att utveckla ett företag är att tillse att man har en ändamålsenlig organisation. I detta FVB-nytt framgår att FVB nyligen genomfört en del förändringar av organisationen. Vi hoppas att det ska gagna såväl våra kunder som medarbetare.

Efter en sommar som upplevdes som onormalt normal, har vi nu klivit in i vinterperioden. Numer funderar man inför varje årstidsförändring, vad som komma skall? Blir det en kall vinter? Får vi effektbrist i elförsörjningen? Klimateffekter blandat med politiska schackdrag kryddar anrättningen. Kraftigt höjd koldioxidskatt på fossil kraftvärme höll på att äventyra elförsörjningen i flera av våra storstäder. Men detta hot verkar tillfälligt ha avvärjts på olika och kreativa sätt. Nu väntar vi på att en avfallsförbränningsskatt ska införas. En skatt som ingen vill ha och som enligt flera experter riskerar att ge negativa miljöeffekter i stället för tvärtom.

Nu lackar det mot jul. Vi på FVB vill passa på att önska alla våra kunder en God Jul och ett hållbart Gott Nytt år!

Leif Breitholtz, VD FVB.


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien