Arkiv: 2024

Fjärrvärmekurs

Nya fjärrvärmekurser 2024

Vill du lära dig mer om systemet fjärrvärme? Boka dig på FVB:s fjärrvärmekurser med Högskolan i Halmstads meriterade Professor emeritus Sven Werner! Fjärrvärme idag, 1–3 oktober ...

Vätgas AI-bild

Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde

Bild: Adobe Firefly AI. – Vi har erfarenheter från andra områden som nu blir en styrka inom vätgas. Det handlar främst om vår kompetens kring långa ...

FVB växer i Storbritannien

Fjärrvärmen växer i Storbritannien och FVB UK deltar i flera stora projekt. Målet är att fjärrvärmen ska tiofaldigas fram till 2050 jämfört med dagens nivå. ...