VD har ordet nr 41

Linde energi är en kund som FVB haft förmånen att få samarbeta med i många spännande energiprojekt, under lång tid. I det senaste projektet har det handlat om att utvinna spillvärme från gjuteriet Global Castings och förädla den till fjärrvärme i Linde energis regi. Global Castings blir själva en fjärrvärmekund och flera kunder kommer att anslutas till det nya fjärrvärmenätet i Guldsmedshyttan. Detta är ett exempel på ett framsynt samarbetsprojekt som gagnar många intressenter, Linde energi, Global Castings, miljön, värmekunder, samt egentligen hela bygden.

En av fjärrvärmens framgångsfaktorer är som bekant, att man kan ta tillvara resurser som annars går förlorade. I det aktuella projektet på Global Castings har man på ett smart sätt lyckats ta till vara på energiflöden och omvandla det som tidigare var förluster, till prima fjärrvärme. Linde energi har blivit mästare på att initiera, implementera och kapitalisera på spillvärmeprojekt. Man har dessutom vunnit respekt och stort förtroende hos sina kunder, på ett sätt som många andra energiföretag skulle drömma om att uppnå.

För FVB har det varit inspirerande att få förtroendet att hjälpa till med projektet på Global Castings. Vi har utfört förstudier, hjälpt till med avtal och ställt upp med en komplett organisation vid genomförandet. En framgångsfaktor vid industriella spillvärmeprojekt, är att jobba med transparens och via kloka avtal, förena industrins ofta lite kortare framförhållning och lönsamhetsperspektiv, med fjärrvärmeföretagets mer långsiktiga målsättning. En extra utmaning är att sträva efter ett så effektivt fjärrvärmesystem som möjligt. Når man god avkylning och kan hålla låga returtemperaturer, ökar förutsättningarna för att kunna tillvarata spillvärme på ett optimalt sätt och med god lönsamhet.

Ett annat stort spillvärmeprojekt där FVB har haft en ledande roll, är transiteringsledningen för fjärrvärme, mellan Köping och Arboga. Projektet har trots pressad tidplan gått i mål i tid och på budget. Projektet där Köpings och Arbogas fjärrvärmenät har kopplats ihop, innebär att ännu mer spillvärme kan tillvaratas från industrierna Yara och Nordkalk, samt levereras som miljövänlig fjärrvärme i det större sammankopplade nätet.

FVB startade för ett par år sedan en ny verksamhet, där vi gör olika mätuppdrag med hjälp av drönare. Som väl inte undgått någon blev det mycket rabalder kring drönare och även problem kring olika lagstiftningar. Detta ledde till ett förbud att använda kameraförsedda drönare. Nu har dock en lagändring kommit och FVB är återigen redo att genomföra nya spännande mätuppdrag för våra kunder.

I detta nummer av FVB-nytt kan vi läsa den ljusa historien om StockholmCandels. En person med sann entreprenörsanda bestämmer sig för att förverkliga sina drömmar. Att ta över den gamla fabriken och göra något nytt och fräscht av den, visar sig lättare sagt än gjort. Då är det härligt när en av FVBs vardagshjältar kliver in och hjälper till att lösa problemen. Visst kan man fråga sig, håller FVB på med ljusstöparmaskiner? Men sett ur ett annat perspektiv är det givetvis ett perfekt FVB-uppdrag. Ett industriellt projekt som kräver automationskompetens, med en hållbar produkt som på ett säkert sett sprider värme och ljus, samt hjälper kunden att nå sina mål! Dessutom en exportprodukt!

FVB har varit något av en pionjär inom den svenska fjärrvärmebranschen. Vi lyckades också vara i allra högsta grad delaktiga i att dra igång och utveckla fjärrvärmeområdet i Kanada. Många har under åren känt sig kallade att exportera svensk energi- och miljökompetens. FVB har verkligen lyckats i ord och handling. Den framgångsrika resan kunde dock ha slutat innan den ens hade börjat. Men tack vare vilja, entreprenörskap, kompetens och kanske en gnutta tur, kunde en framgångssaga skrivas. Förhoppningsvis har vi bara kommit till de första kapitlen. FVB Kanada firar i år 25-årsjubileum och framtidstron är stor. Verksamheten på de fyra kontoren går på högvarv och tillväxt är på agendan.

FVBs satsning i UK är bara i sin linda. Steg för steg måste verksamheten byggas upp. Om även det äventyret ska lyckas får framtiden utvisa.

Det känns priviligierat att arbeta med utmanande och hållbara energiuppdrag. Det känns också spännande att som en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare, kunna erbjuda arbetstillfällen för alla med rätt kompetens inom en het bransch, i Sverige, men också med möjligheter i UK, USA och Kanada.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson