VD har ordet nr 43

”Stora investeringar genomförs i Borås och Västerås. Två spännande förnyelseprojekt med kraftvärme och förnybar energiproduktion i fokus.”

Borås Energi & Miljö satsar inte bara på ett nytt kraftvärmeverk, utan bygger samtidigt ett nytt avloppsreningsverk. Detta ger både samordnings- och miljövinster. Det här gigantiska och komplexa projektet har varit omdiskuterat och t o m ifrågasatt. Efter många och krävande utmaningar är projektet snart i mål. En del av utmaningarna ligger i att man valt att bygga avloppsreningsverket och kraftvärmeverket en bra bit utanför tätorten på en gemensam plats.

Att förbinda anläggningarna via långa transiteringsledningar till stadens infrastruktur har inneburit en del svårigheter. Nu är förhoppningen att Boråsarna ska kunna ha nytta och glädje av dessa framsynta anläggningar under många år framöver.

Mälarenergis Block 7 är också ett förnyelseprojekt med stort miljöfokus. Beaktar man att Mälarenergi så sent som 2014 tog i drift den avfallseldade kraftvärmeanläggningen Block 6, inser man att det rör sig om mycket stora investeringar som görs på kort tid, för att förnya produktionsapparaten. Målet är att man till 2020 ska kunna pensionera äldre anläggningar och helt kunna basera sin el- och värmeproduktion på förnybara och återvunna bränslen. Noterbart är att både Borås och Västerås valt att satsa på elproduktion i form av kraftvärme. Något som idag inte är självklart när man satsar på ny fjärrvärmeproduktion. FVB är stolta över att vi fått möjlighet att medverka och bidra i ovanstående projekt.

På HUB 2018, Västerås årliga energikonferens, diskuterades bl a hur branschen ska lösa elbehovet. Leveranssäkerheten och balansen i nätet, kommer att bli utmaningar framöver. Orsakerna är flera. En utfasning av planerbar produktion pågår, av både kärnkraft och kraftvärme. En ökad trängsel i elnäten uppstår, inte minst i storstäderna som växer. Klimatförändringarna ökar sårbarheten i elsystemet. Till detta ska läggas att många branscher ökar sin elanvändning, då elektrifiering ska hjälpa till att klara klimatmålen. Ett paradoxalt intryck från energikonferensen var att berörda myndigheter förväntar sig att marknaden ska lösa problemen. Marknaden replikerade att man förväntade sig att myndigheter och politiken måste lösa problemen. På tal om politiken, så behöver nog Sverige omgående en regering som kan fatta nödvändiga beslut, inte minst inom energiområdet.

En nyckelfråga för att lösa framtidens energiutmaningar kommer att bli hur man ska kunna lagra energi över en längre tid. Sådana lösningar skulle eliminera många problem inte minst på elsidan. Även inom fjärrvärmeområdet är långtidslagring något som är önskvärt att kunna nyttja. I dagens FVB-Nytt kan vi läsa om det innovativa projektet i Hudiksvall, där förnybar fjärrvärme ska kunna lagras i bergrum. Många studier har gjorts i Sverige om att lagra hetvatten i bergrum, men i de flesta fall har man inte kunnat räkna hem projekten. I Hudiksvall ska bergrummet inte nyttjas som ackumulator med normala skiktningsprinciper, utan flytta vatten mellan två separata bergrum via en värmeväxlare. Det ska bli väldigt intressant att följa detta projekt och se hur utfallet blir.

I detta FVB-Nytt kan ni också läsa om ett examensarbete som utförts på FVB, som handlar om effekthushållning i småhus. En duktig examensarbetare med stöd av FVBs expertis inom fastighetssidan, ledde till att examensarbetet vann pris för bästa examensarbete från Energi- och miljötekniska föreningen. Effekthushållning i fastigheter är också ett mycket viktigt framtidsområde när det gäller optimering och resurshushållning kopplat till våra energisystem.

FVB har positiva erfarenheter från att ha använt Co-op studenter på våra kontor i Nordamerika. I vår svenska verksamhet är dock detta lite nytt. På vårt Gävlekontor har vi testat Co-op med gott utfall. På FVB är vi glada över att kunna bidra till samarbete mellan näringsliv och högskola. Fördelarna för såväl företaget som studenten är många. Co-op programmet har så här långt gett mersmak.

Resursförsörjningen är ett känt problem i hela energibranschen. Ett tydligt tecken på att man som företag lyckas med sin tillväxt, är när det måste skaffas nya större lokaler. Därför är det positivt att vi på FVB fått byta till nya större lokaler på ett flertal orter detta år. Det är alltid lika roligt att välkomna nya taggade och förväntansfulla medarbetare till företaget, som vill vara med och genomföra energi- och miljömässiga underverk, till gagn för vår omvärld. Samtidigt är det fantastiskt att kunna uppmärksamma trotjänare och duktiga medarbetare inom företaget, som sprider glädje och kunskap till omgivningen.

Efter en rekordvarm sommar, som skänkte glädje till många, men som ställde till mycket problem för andra, närmar vi nu oss vintern med stormsteg. Frågorna är många. Får vi en mild vinter eller blir den rekordkall? Blir det stormigt eller vindstilla? Hur kommer elpriserna utvecklas? Får vi en regering på plats innan våren anlänt? Hur det nu än blir, så finns FVB redo att hjälpa Er kunder, med ambitionen att leverera hållbara energilösningar tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt!

Leif Breitholtz,
VD FVB


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson