VD har ordet nr 42

Avancerade och komplexa energiprojekt i Stockholm, stärker bland annat regionens fjärrvärmeverksamhet. Stora satsningar genomförs just nu och de präglas av kretsloppstänkande och miljöfokus.

EONs kretsloppsprojekt i Högbytorp är ett intressant projekt ur flera aspekter. Det består dels av tre stora delprojekt, som vart och ett, är utmanande och spännande i sig. Det mest imponerande är dock resultatet av de tre delarna tillsammans. Kraftvärmeverket kommer att förnya och förstärka produktionskapaciteten för fjärrvärme och el rejält i norra Storstockholm. Extra intressant är det att detta också blir ett energikombinat där storskalig biogasproduktion integreras med kraftvärmeverket. I detta FVB-nytt kan vi läsa om det tredje delprojektet, kring den långa och kraftfulla transiteringsledningen som ska binda ihop kraftvärmeverket i Högbytorp med fjärrvärmenätet i Järfälla. Den som tror att ett sådant transiteringsprojekt är en enkel match, lär ändra uppfattning efter att ha läst artikeln. Projektet innehåller alla tänkbara typer av tekniska utmaningar. Till det kommer all kommunikation med olika intressenter och tillhörande tillståndsärenden etc, som måste hanteras och lösas. Denna transiteringsledning kommer att möjliggöra att flera delsystem kopplas ihop. Både kunder och miljön tjänar på att allt större delar av Stockholmsregionens fjärrvärmenät knyts ihop och kan samköras.

Stockholm Exergi som är en ledande aktör avseende fjärrvärme och fjärrkyla i Stockholm, satsar kraftfullt på att utveckla sina energisystem. Mellan Hässelby och Tensta förnyar man fjärrvärmesystemet genom att byta ut kulvert, från gammal till ny och förbättrad teknik. Dessutom ökas kapaciteten rejält. Detta är också ett transiteringsprojekt med utmaningar utöver det vanliga. Men gör man saker rätt och i rätt ordning, så går det bra. Denna uppgradering innebär att mer av den mest effektiva fjärrvärmeproduktionen i systemet, kan nyttiggöras och distribueras.

FVB har omfattande engagemang i en annan stor stad, nämligen Göteborg. Uppdragen inom fjärrvärme- och fjärrkylaområdet, är ofta lika komplexa och utmanande som i Storstockholm. FVBs kompetens efterfrågas i allt högre utsträckning i Göteborgsregionen och nu måste vi byta till dubbelt så stora kontorslokaler för att klara tillväxten.

I detta FVB-nytt får vi veta mer om vad en byggledare gör. Förutom praktisk erfarenhet, krävs en hel del egenskaper hos en duktig byggledare. Skinn på näsan kan också behövas för att kunna hantera kluriga situationer och tuffa entreprenörer. Den viktiga byggledarrollen är ibland lite underskattad, men samtidigt är efterfrågan på byggledare hög. Det känns som det alltid råder lite brist på byggledare i branschen.

FVB satsar vidare och intar nya territorier. Nu när vi anställt en engelsman till vårt dotterbolag i UK, kan vi snart gå vidare och starta ett kontor i England. Hemma i Sverige har vi äntligen startat verksamhet i Malmö. Det känns som det var på tiden. Verkligen uppmuntrande att FVB får ett så bra mottagande av både ”nya och gamla” kunder i regionen. Nu är det bara att leverera! För ett konsultbolag hänger all framgång på att man har bra personal. Vill man växa och utvecklas måste man dessutom attrahera nya kompetenta medarbetare. I detta FVB-nytt ser vi flera nya ansikten vilket är glädjande. Vi kunde ha önskat fler kvinnor bland de nyanställda, men den saken jobbar vi långsiktigt på och ambitionen är att stadigt öka andelen kvinnor på FVB de närmaste åren.

FVB har liksom alla andra företag haft fokus på att få allt kopplat till GDPR på plats inför den 25/5. Detta är viktigt. Men föga kunde man ana att det skulle komma så många mail om GDPR under en så begränsad tid? Intressant att så många av företagen som ville informera eller begära samtycke då jag var en registrerad kund, var för mig helt okända. Jag har fortfarande inte hunnit gå igenom alla dessa mail.

I höst är det dags för ett nytt tillfälle för FVBs uppskattade utbildning ”FVB Basic”. Här ska man inte låta sig luras av det lite försiktiga namnet på utbildningen. Även om fjärrvärmesystemets grunder hanteras, så ger kursen kunskaper på en betydligt högre nivå än så. Utbildningen kan ”varmt” rekommenderas till alla som är verksamma i fjärrvärmebranschen!

Efter en ganska lång vinter, som inte ville släppa sitt grepp, blev det plötsligt högsommar redan i maj. Våren kändes överstökad redan på några dagar. Nu undrar alla, har årets sommar redan varit? På FVB är vi optimister och hoppas att det varma sköna vädret återkommer med jämna mellanrum ända fram till hösten.


Vi vill passa på att önska våra kunder en skön sommar och påminna om att vi finns redo att hjälpa till, både före den stundande semesterperioden och därefter, när verksamheten ska varva upp igen.

Leif Breitholtz
VD FVB


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024