VD har ordet nr 44

”Teknik, kunder och medarbetare i fokus i detta FVB-nytt.”

Energilager är ett hett område i energi-branschen. Det gäller fjärr-värme-branschen och inom elsidan. Men det gäller även kyla. En stor tank med kallt vatten är också en form av energilager. En ny ackumulatortank till Uppsalas fjärrkylenät hjälper till att klara leveranskapaciteten när behovet av kyla växer. Ett spännande projekt där FVB bl a fått lösa utmaningen med att parallellkoppla två ackumulatortankar med olika storlek och höjd.

Ute i världen är Sverige kända för att ha ett bra systemtänk inom energiområdet. På FVB värderar vi systemkompetens högt och har ambitionen att ta en ledande roll avseende systemanalyser inom fjärrvärme- och fjärrkyleområdet. Behovet och efterfrågan av sådana analyser ökar. Energiföretagen inser att man måste förstå hur olika delar av energisystemet påverkar varandra och hur de samverkar. Detta för att kunna utveckla, effektivisera och optimera energi-systemet på ett så bra sätt som möjligt. Målet är att bibehålla konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla, samt bidra till framtidens hållbara samhälle. FVB är riggade och redo att hjälpa till!

När man jobbar med systemanalysfrågor tangerar man ofta forskning och utveckling. FoU är också ett område där FVB vill profilera sig. Som ett företag i framkant, vill vi bidra med kunskap till branschen och öka kompetensen bland våra medarbetare. I detta FVB-nytt kan vi läsa om två spännande forskningsprojekt som FVB genomfört inom Energiforsks program Futureheat. Det ena projektet handlar om effektreducering i fjärrvärmesystem. Detta är ett spännande och viktigt område. Oavsett om effektproblem uppstår i distributionen eller i produktionssystemet, så finns det mycket att tjäna på att kunna reducera effektuttaget i fjärrvärmesystemet. Det andra forskningsprojektet som genomfördes tillsammans med W2 Energiteknik, handlar om ”fastighetsanpassning av fjärde generationens fjärrvärme”. Även detta ett mycket intressant forskningsområde då fjärde generationens fjärrvärme fullt implementerat, kan ge så många fördelar. Lägre systemtemperaturer innebär lägre förluster, högre elutbyte för kraftvärmesystem och att man kan tillvarata ännu fler energiflöden som annars skulle gå förlorade.  Även om det är väldigt svårt att ställa om ett helt befintligt fjärrvärmesystem med tillhörande fastighetsbestånd, så måste ambitionen för fjärrvärmeföretagen vara att sträva mot lägre systemtemperaturer. Detta är förmodligen ett måste om fjärrvärmen ska kunna bibehålla sin dominerande ställning på värmemarknaden även i framtiden.

FVB har de senaste åren haft tunga roller i stora transiteringsprojekt. Ett exempel på ett sådant är uppdraget för Jönköping Energi där en fjärrvärmeledning med tillhörande pumpstationer, planeras att byggas från Torsvik till Jönköping. Detta är ett led i Jönköpings ambitioner att i framtiden uppnå effektivare och säkrare fjärrvärmeleveranser.

FVBs duktiga El & Automationsgrupp får sätta tänderna i många olika typer av projekt, som ofta har fokus på resurshushållning och hållbara energilösningar. Ett bra exempel på detta är projektet där Ekeby reningsverk byggde ny slamhantering. Ett komplext projekt där FVB fick ta stort ansvar. Stort engagemang och nära samarbete med kunden resulterade i ett bra slutresultat. Detta VA-relaterade projekt leder oss osökt över till FVBs ambition att bredda sig ytterligare mot VA-området. Det är allmänt känt att det finns stora upprustnings- och förnyelsebehov inom framförallt nätsidan. Här ska självklart FVB kliva fram och ta ansvar!

Som kan noteras i detta FVB-nytt så breddar sig även FVB geografiskt och marknadsmässigt. Det är glädjande att vi nu äntligen kunnat öppna kontor i England och att vi anställt engelsk personal som kan driva och utveckla verksamheten på plats.

Det känns också tillfredsställande att FVB fortsätter sin organiska och stabila tillväxt. Precis som alla andra teknikföretag söker vi med ljus och lykta efter duktiga kvinnliga ingenjörer att anställa. Det är fortfarande för få kvinnor som läser tekniska utbildningar. Men tricket är att som arbetsgivare lyckas attrahera dem som faktiskt finns på arbetsmarknaden. I detta FVB-nytt får vi träffa Malin som trivs på jobbet, med sina arbetsuppgifter och som sprider positiv energi till sina arbetskamrater. Mitt första möte med Malin var när vi krockade på isen under FVBs årliga hockeymatch. När Malin reste sig från isen och borstade av sig snön tittade hon på mig med en blick som utlovade hämnd. Under nästa års hockeybatalj kan jag troligtvis förvänta mig en crosschecking eller en välriktad spearing. Det är hursomhelst viktigt att ha kul på jobbet!

Kul på jobbet hade uppenbarligen alla gamla FVBare som idag är medlemmar i FVBs pensionärsklubb. Det är härligt att möta alla trotjänare i korridoren när de tittar in på kontoret för att ha ett av sina möten. Det är också uppmuntrande att läsa protokollen från pensionärsklubbens möten. Det handlar mycket om underhåll. Förebyggande underhåll i form av motion och diverse fritidsaktiviteter och avhjälpande underhåll. Som jag efter ett tag insåg handlar om reparation av kroppen och utbyte av slitdelar.

Efter en ganska kall majmånad och en del välbehövligt regn, så ser vi fram emot sommar. Som vanligt nu för tiden, funderar man på vad klimateffekterna ska orsaka denna gång? Blir det ännu en rekordvarm sommar? Med torka och bränder som oönskade bieffekter? Hur påverkas elpriserna inför hösten? Allt detta kommer snart att visa sig.

På FVB vill vi passa på att önska våra kunder en ”lagom varm” sommar och påminna om att vi finns redo att hjälpa till, både före den stundande semesterperioden och därefter, när verksamheten ska varva upp igen.

Leif Breitholtz, VD FVB.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024