Innovativ lösning ger storskalig lagring av förnybar fjärrvärme

Två gigantiska bergrum. Ett är nu fyllt med vatten och tillsammans kommer de två att fungera som ackumulatortank och utöka kraftvärmeverkets kapacitet att leverera fjärrvärme till invånarna i Hudiksvall. FVB har fått förtroendet att konstruera styrningen och ta fram en funktionsbeskrivning. FVB står även för driftsättning och intrimning av anläggningen.

Bergrummen som ägs av Hudiksvalls kommun och som tidigare varit lagringsplats för olja, har stått oanvända i 30 år. Diskussioner i kommunen har förts om hur man på bästa sätt ska nyttja anläggningen. I samband med det föddes idén om att använda de gigantiska bergrummen, som vardera är 200 meter långa, 18 meter breda och 25 meter höga, som värmelager. Bergrummen arrenderas nu av Värmevärden som driver kraftvärmeverket i Hudiksvall.

Ny lösning

Funktionen hos en ackumulator bygger normalt på förutsättningen att vattnet lagras på höjden, med hetvatten högst upp och kallvatten längst ned. Vattnet skiktas utifrån temperaturen på vattnet.
Eftersom bergrummen är långsmala så fanns tvivel om skiktning skulle ske i tillräcklig omfattning.
Därför började man tänka nytt.
– Lösningen blev att ett rum alltid används för varmt vatten och ett för kallt. När ackumulatorn är urladdad är det kalla bergrummet fyllt med vatten och det varma tomt. När bergrummet ska laddas pumpar man det kalla vattnet, via en värmeväxlare, till det varma bergrummet. När ackumulatorn är fulladdad är alltså det varma bergrummet fyllt med varmt vatten och det kalla tomt, berättar Stefan Svedlund, som är ansvarig för de åtaganden som FVB har i projektet.
Stefan berättar vidare att pumpen i det varma bergrummet är en dränkbar hydrauldriven deplacementspump som väger cirka 1,8 ton. Bergrummen är på 90 000 kubikmeter vardera.
– Bergrummet används för att kunna köra pannan på medellast där det ekonomiskt och miljömässigt är mest fördelaktigt, förklarar Stefan.

Utgångspunkten är produktionen i kraftvärmeverkets panna, som ligger granne med bergrummen. Det är härifrån regleringen sker om värme ska tillföras eller tas ut ur bergrummet. Bergrummet kommer att kraftigt minska behovet av spetsanläggningen Kotorget och användningen av tallbecksolja samt öka produktionen av förnybar el.

 Värdefull kunskap för andra kundprojekt

Hur samkörningen med kraftblocket och turbinen ska ske behöver beskrivas i en funktionsbeskrivning, vilket är ett av de uppdrag som FVB har. Stefan tycker att det finns fler spännande delar i det här projektet. Kunskap som också går att ta med sig in i kommande kundprojekt.
– Alfavärdet i turbinen, det vill säga relationen mellan el- och värmeproduktion har haft stor betydelse i konstruktion av reglerkoncept. Det man förlorar i alfavärde när man laddar bergrummet kommer man tjäna tillbaka när man laddar ur det. Det sker genom att regleringen ser till att hålla så låg temperatur som möjligt efter turbinkondensorerna för att framledningstemperaturen ska bli den önskade.

FVB är också involverade i den kommande driftsättningen av anläggningen.
– Det är intressant att få insyn i den här lösningen, och det blir spännande när allt ska driftsättas, avslutar han.


Ytterligare information:
Stefan Svedlund, 021-81 80 40


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024