FVB är med och bidrar när nytt kraftvärmeblock tar form

År 2020 ska Mälarenergis nya kraftvärmeblock, Block 7, stå klart i Västerås. Resurser från FVB ingår i Mälarenergis projektorganisation och arbetar med både projektering och projektledning.

Satsningen är ett viktigt steg mot en förnybar framtid, då fjärrvärme- och elproduktionen i Västerås ska bli fri från användandet av kol och olja. Projekteringen har pågått sedan 2015 och i oktober 2016 tog Mälarenergis styrelse ett enhälligt beslut om att gå vidare med investeringsplanerna. Sedan dess har planeringen inför bygget fortsatt med miljö- och byggärenden och framtagningen av upphandlingsunderlagen. Efter slutligt beslut i kommunfullmäktige påbörjades det praktiska arbetet under inledningen av 2017 med upphandling av anläggningens olika delar som; panna, rökgasrening, turbin och bränslehantering. Kontrakten signerades under sommaren och det första spadtaget togs i oktober 2017.

Fasar ut kol och olja

Block 7 innebär en investering på 1,7 miljarder kronor och inkluderar även anslutningar mot befintliga anläggningsdelar samt bränslehantering med en intilliggande damm för dagvatten. Anläggningen kommer att eldas med träavfall från hushåll och industrier såsom exempelvis det trä som lämnas vid återvinningscentraler.

Det nya blocket ska ha en kapacitet på 150 MWth (termisk effekt) fördelat på ca 50 MW elproduktion och 100 MW värmeproduktion. Till detta adderas även ca 30 MW värme som genereras i rökgaskondensorn placerad i rökgasreningsanläggningen. Block 7 kommer att stå för cirka 40 procent av fjärrvärmeproduktionen i Västerås.

Det avfallseldade Block 6, som startades 2014, står för cirka 50 procent av fjärrvärmeproduktionen och resterande fjärrvärmebehov produceras i den äldre biobränsleeldade panna 5. Detta ger en fjärrvärmeproduktion i Västerås som helt baseras på förnyelsebara och återvunna bränslen.
– Det här är ett gigantiskt och viktigt projekt för att klara Västerås framtida energiförsörjning med miljöriktiga bränslen. Det känns mycket bra att vi får vara med och bidra med vår kompetens och erfarenhet från liknande projekt, säger Per Perman, projektledare på FVB i Västerås och som leder delprojekten panna och rökgasrening.
– Då FVB även hade förtroendet att arbeta med Block 6 kan vi även bära med oss erfarenheterna från detta projekt in i det nya Block 7.

Förutom projektledning av processkontrakt stöttar FVB Mälarenergi med projektledare för alla medie- och elanslutningarna till och från den befintliga anläggningen. Man har också diverse uppdrag inom fjärrvärme- och markvärmeprojektering från spillvärmekällor.


Ytterligare information:
Per Perman, 021-81 80 94