FVB bidrar till samarbete mellan näringsliv och högskola

På högskolan i Gävle finns programmet Cooperative Education, Co-op, som är en utbildningsform där studier varvas med arbetsperioder i näringslivet. Det ger arbetsgivaren en möjlighet att möta sina framtida medarbetare, redan innan examen.

Programmet är en ingenjörsutbildning, där studenten har valt att studera i fyra år, istället för tre. Studier varvas med arbetsperioder utanför skoltiden med lön från företaget, vilket ger eleven 40 veckors relevant arbetslivserfarenhet. Victor Hansen går Co-op-programmet och är den första eleven som genomför samtliga sina arbetsveckor hos FVB.

Emil Bäcklin som är chef på FVB:s Gävlekontor är handledare för Victor och tycker att det här är ett utmärkt tillfälle att fånga upp medarbetare och skapa intresse för fjärrvärmebranschen.
– Det är extra angeläget, eftersom det inte finns några unika utbildningar inom det här området, menar Emil.
Företaget ser det också som en möjlighet för studenten att få en inblick i branschen och i yrket, för att känna efter om man valt rätt.
– Det är också viktigt att anpassa arbetsperioderna efter den som ska lära sig. Uppdragen i början handlar mer om att gå in i enklare projekt. Successivt öppnar vi upp för mer komplexa uppdrag.

Stödet från oss som jobbar här måste alltid finnas. Emil understryker vikten av att de uppdrag som Victor fått har varit verkliga projekt, där kontakten med kunden också är en viktig del.

Som en traditionell rekrytering

Valet av student sker som vid en traditionell rekryteringsprocess. Företagen sätter samman en platsannons som eleverna får svara på och skicka in sina CV:n. Därefter följer intervjuer med de som sökt. På det viset sker en bra matchning mellan arbetsgivare och student. Det ger en bra grund för det fortsatta samarbetet.
– Vi får möjlighet att se studentens behov och synka dem med våra, menar Emil. Vi brukar säga att det är som en 40 veckor lång anställningsintervju, till fördel för båda parter.

Lärorika veckor

Victor är så här långt, väldigt nöjd med den erfarenhet han fått genom att ha sina arbetsperioder på FVB i Gävle.
– Jag har verkligen fått chansen att implementera mina kunskaper i verkligheten, säger han.
– Alla här på kontoret har gjort det lätt för mig att komma in i arbetet. Tiden här har gett mig både värdefulla kontakter, mycket kunskap och enorma erfarenheter att ta med mig i mitt fortsatta yrkesliv, avslutar Victor.


Ytterligare information:
Emil Bäcklin, 026-14 07 30


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024