Fjärrvärme vs Värmepumpar

Under de senaste åren har många fjärrvärmebolag arbetat hårt för att stärka relationen med sina kunder. Prisdialog, digitala verktyg som ”Mina sidor” samt återkommande kundbesök har i många fall byggt upp både förståelse och tillit för affären fjärrvärme.

Trots detta engagemang är det svårt att nå ut till alla kunder och inte sällan blir den första riktiga kontakten när kunden mer eller mindre redan tagit beslut om alternativ försörjning av värme. I dessa lägen är behovet av en snabb insats av oberoende Energikonsult ovärderligt, både för kund och leverantör.

Kontakta FVB för en second opinion om Värmepumpar vs Fjärrvärme ur energi-, ekonomi- och miljösynpunkt.