VD har ordet

Sverige genomgår en lågkonjunktur med ena foten på bromsen och den andra på gasen. Förhoppningsvis kan alla snart lätta på bromsen och fortsätta investera för framtiden.

2023 börjar lida mot sitt slut och man kan konstatera att oroligheterna i vår omvärld knappast har minskat under året. I stället för att få se ett avslut på kriget i Ukraina, som man hade hoppats på, har vi fått se ett nytt krig blossa upp i mellanöstern med ytterligare stort mänskligt lidande. Det allmänna säkerhetsläget har försämrats och Sverige upplever just nu en hotbild som man inte alls är van vid. Vi märker av detta genom ett ökat säkerhetsskyddsarbete hos våra kunder, och att teckna säkerhetsskyddsavtal i samband med uppdrag har blivit allt vanligare.

Inflation och räntehöjningar har inneburit stora kostnadsökningar under året, och lågkonjunkturen har lett till kraftig nedgång i byggbranschen. På energisidan har elpriserna legat lägre än väntat medan priset på biobränslen nått nya rekordnivåer. Kampen mot inflationen verkar dock ha fått effekt på många håll och förhoppningsvis kan vi därmed få se fallande räntor inom en inte alltför avlägsen framtid, vilket vore positivt för investeringsklimatet. Och investeringar behövs för att klara det som förmodligen är vår största utmaning – klimatomställningen. Investeringar behövs både för att driva på omställningen och för att hantera effekterna av den, t ex konkurrensen om gröna kolatomer. Det höga priset på biobränslen som råder är inte bara en effekt av minskad tillgång. Det är också en effekt av ökad efterfrågan, enligt det bekanta sambandet. Konkurrensen om gröna kolatomer ökar, vilket sannolikt innebär att vissa verksamheter kommer behöva investera i andra hållbara lösningar på sikt.

Just nu pågår FNs klimatkonferens COP28 och av rapporteringen kring denna har det framgått att utvecklingen går för långsamt för att vi ska klara tidigare överenskomna temperaturmål. Detta trots att det pågår väldigt många omställningsprojekt, inte minst i Sverige. FVB upplever mycket hög efterfrågan på konsulter till projekt kopplat till grön omställning. Det gäller dels omställning av energiprocesser, som konvertering från fossila bränslen till biobränslen och återvinning av restvärme från befintliga industriella verksamheter. Men det handlar också om nya eller förändrade industriella processer som innebär att stora energiflöden behöver hanteras. Ett sådant exempel är Hybrits fossilfria järnsvampstillverkning i Gällivare där Gällivare Energi tittar på möjligheten att återvinna värme från processen till fjärrvärmenätet. Här har FVB varit delaktig i förstudien vilket man läsa om i detta FVB-Nytt.

En nyckelkomponent i tillverkning av fossilfri järnsvamp är vätgas. Då måste det naturligtvis också vara ”grön vätgas”, det vill säga vätgas som producerats med förnybar energi. Grön vätgas förväntas bli mycket viktig i klimatomställningen, både i tillverkningsprocesser (grönt stål, konstgödsel, e-bränslen m.m.) och som energibärare vid lagring och transport av stora mängder energi. FVB har stort kunnande och lång erfarenhet inom många områden kopplat till detta, och nu utvecklar vi vår kompetens ytterligare för att kunna bredda vårt åtagande inom vätgasområdet.

I tider med höga investeringskostnader och stor konkurrens om investeringsmedel gäller det att investera klokt och nyttja befintliga resurser i så hög utsträckning som möjligt. Ett exempel på detta är att koppla ihop två eller flera fjärrvärmesystem och därigenom öka nyttjandetiden på anläggningar med låga rörliga kostnader och minska behovet av dyr spetsproduktion. Så tänkte Habo Energi som valde att ansluta sitt nät till Jönköping Energi istället för att investera i förnyelse av sin egen produktionsanläggning, vilket går att läsa om i detta nummer. Här har FVB stått för projektering av både transiteringsledning och en ny pumpstation.

Det talas mer och mer om fjärrvärme som en viktig komponent för energiomställningen i Europa och allt fler länder intresserar sig för att utveckla sina system och bygga nya. I detta nummer av FVB-Nytt kan ni läsa om utvecklingen av fjärrvärme i Storbritannien där man har satt som mål att 20 procent av värmebehovet ska täckas av fjärrvärme senast 2050. FVB är etablerade i Storbritannien sedan några år och vårt bolag FVB District Energy UK är involverade i många av de pågående projekten. Vi hoppas på lika god utveckling i Storbritannien som vi haft i Kanada där FVB startade bolag redan i början på 1990-talet och där vi bidragit starkt till att det har utvecklats en fjärrvärmemarknad i landet. I utbytet mellan FVB Sverige och FVB District Energy i Nordamerika har det genom åren handlat mycket om att föra över kompetens och erfarenhet från Sverige, då vi alltid legat långt före i utvecklingen av våra fjärrvärmesystem. I och med den energiomställning, och dekarbonisering, som nu pågår världen över och där lösningen sannolikt ligger i samverkan mellan många diversifierade system, börjar dock kompetensutbytet gå åt båda håll vilket är utvecklande för alla bolag inom FVB-gruppen och kommer i förlängningen vara till gagn för alla våra kunder.

I år kom vintern tidigt med en rejäl köldknäpp och gott om snö redan i november. Det känns som en symptomatisk avrundning på ett år där vädret har varit lite uppochner i allmänhet. Får det nu bara hålla sig på minussidan ett tag till så blir det en stämningsfull inramning av julen när vi alla går på en lugn, avkopplande och välförtjänt ledighet.

Vi på FVB önskar alla våra kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Per Skoglund,
vd FVB Sverige


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024