Nu värms hela Habo från Jönköping

Magnus Hallqvist från Jönköping Energi och Patric Jönnervik, energichef på Habo Energi vid den nya tryckklockan i Habo som har ingått i projektet.

Nu är den nya fjärrvärmeledningen mellan Habo och Jönköping invigd. Det gör att Habo Energi numera köper all sin värme från Jönköping Energi. FVB har varit projektörer för ledningen och tillhörande pumpstation, som är central i systemet.

Diskussionerna om att koppla samman fjärrvärmenäten mellan Habo och Jönköping startade redan 2015. Jönköping Energi hade ett överskott av fjärrvärmeproduktion i sitt kraftvärmeverk på Torsvik samtidigt som Habo Energi stod med ålderstigna pannor. Lösningen blev att bygga en fem kilometer lång ledning, vilken driftsattes i början av november i år.

Inga egna pannor
– Det gör att vi numera får allt hetvatten från Jönköping Energi och vi har inte kvar några pannor i Habo, vilket är ovanligt. I stället har vi satsat mer pengar på att ha en driftsäker pumpstation, säger Patric Jönnervik, energichef på Habo Energi.

Han framhåller att det finns flera fördelar med det nuvarande upplägget.

– Genom att kraftvärmeverket använder flera olika bränsleslag blir vi mindre känsliga för prishöjningar jämfört med våra pannor som enbart använde biobränsle. Dessutom blir leveransen mindre tekniskt komplicerad då den egentligen bara består av en pumpstation, säger Patric Jönnervik.

Ytterligare en fördel är att kraftvärmeverken kan producera mer el när efterfrågan på fjärrvärme ökar.

I projektet har Jönköping Energi varit projektledare för byggnationen, där även Habo Energi och Habo kommun ingått. FVB har ansvarat för projektering av ledning och pumpstation, och det har varit ett uppdrag med flera utmaningar.

– Vi var med i diskussionerna och planeringen från början med bland annat en förstudie för att hitta optimal sträckning. Under projekteringens gång fick vi i ett sent skede besked om att även en vattenledning skulle samförläggas, berättar Leif Norberg på FVB.

Det handlar om fjärrvärmeledningar med DN 250 (med yttermantel 450) och med vattenrör på 355 mm. Det som gjorde det extra svårt var att det längs vägen finns flera trånga passager via broar och vattendrag.

– Att då även lägga ner en vattenledning blev en utmaning eftersom den tar mycket plats. Vi kom i mål, men det var tufft. En viktig del i att det löst sig på ett smidigt sätt är att vi hade ett bra samarbete med bland annat byggprojektledaren, säger Leif Norberg vidare.

En annan svårighet längs sträckan var att man behövde gå under länsväg 195, vilket genomfördes med hammarborrning.

Utmanande sträcka
– Att projektera sträckor på åkermark är förhållandevis enkelt, men när det är flera utmaningar som det är längs den här sträckan krävs erfarenheter och innovativa idéer vilket är FVBs styrka. Rutin är guld värd där det är svåra geografiska omständigheter. På FVB är vi ju specialister inom detta och det underlättar vid uppdrag av detta slag, avslutar Leif Norberg.

Det har varit flera trånga passager för fjärrvärme- och vattenledningarna mellan Habo och Jönköping, bland annat vid Domneån.

Drifttekniker Tobias Uddemar öppnar markventilen vid driftsomläggningen.

Ytterligare information:
Leif Norberg, 013-25 09 42


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024