FVB på Vatten2023

Amanda Leima och Patrik Andersson tog emot besökarna i vår monter på Vatten2023

I slutet av oktober hölls mässan Vatten2023 på Svenska mässan i Göteborg. FVB fanns representerade som utställare och besökare på mässan för att knyta kontakter och berätta om vår satsning inom VA-området. Det blev många intressanta diskussioner med befintliga och nya kunder. Vi märkte att det fanns ett särskilt intresse för dagvatten och skyfallshantering. Att vi numera har den kompetensen på FVB känns därför extra bra.

Behöver du hjälp inom VA? Kontakta Patrik Andersson för mer information: 026-14 88 64.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024