FVB projekterar nytt kraftvärmeverk

FVB har vunnit ett stort uppdrag åt Hedemora Energi.

Behov av förnyelse av fjärrvärmeproduktionen har lett till att man tagit beslut om att projektera ett nytt kraftvärmeverk.

FVB har fått i uppdrag att driva projektet fram till upphandling av panna, turbin och kringsystem samt projektledning och projektering av en fjärrvärmeledning mellan Hedemora och Säter.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024