FVB utökar i Storbritanien

Nu utökar vi vår globala verksamhet och öppnar ett nytt kontor i Reading, strax väster om London.

Bolaget heter FVB District Energy UK Ltd och är ett dotterbolag till FVB Sverige AB. Med 50 års erfarenhet inom värme- och energibranschen, både i Sverige och globalt, är etableringen utanför London ytterligare ett steg på vägen mot fortsatt tillväxt i Storbritannien. Kontorets etablering innebär också att FVB anställt ett par personer som driver verksamheten i samarbete med svensk personal.

Bra timing

Tidpunkten för öppnandet är också lämpligt utifrån att Storbritannien har identifierat fjärrvärme som en central del av sin strategi för att minska koldioxidutsläppen. En satsning som delvis görs via  en statlig finansiering.

– Det är viktigt att vår affärsverksamhet i Storbritannien bibehåller sina rötter från den svenska verksamheten och filialen blir därför en Anglo-svensk-engelsk verksamhet. På så sätt säkerställer vi att få med det bästa från båda marknaderna, säger Ola Nordgren som är Managing Director för verksamheten.

För att skapa starka band mellan affärsenheterna kommer verksamheten i Storbritannien även ha stöd från svenska resurser som kompletterar de ingenjörer som är baserade där.

– Vi fortsätter att stärka FVBs varumärke, effektivitet och förmåga att ligga i framkant, liksom att alltid jobba för att våra kunder får de mest hållbara lösningarna, såväl inom teknik, ekonomi och miljö, säger Ola Nordgren.

Förutom Ola kommer Peter Russett att arbeta som General Manager för den dagliga verksamheten i Storbritannien.

Ytterligare information:
Ola Nordgren, +46 (0)70 643 44 33

ola.nordgren@fvb.uk.com
Peter Russett, +44 (0) 7545 074 466

peter.russett@fvb.uk.com


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson