Bra slutresultat när Ekeby reningsverk byggde ny slamhantering

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö behövde bygga en ny slamhantering. FVB fick 2017 uppdraget att ansvara för projektledning och programmering för automationsdelen.

Projektet i sin helhet innehåller en byggnad, två slampressar och en förvaringssilo för slam. För FVB handlade det, förutom att styra processen för slamavvattning, också om styrning av VVS, värme och ventilation.

Själva processen kan beskrivas som att rötat slam tas från en bassäng. Därefter pumpas det upp och flockningsmedel tillsätts innan det matas in i slampressarna som pressar ur vattnet från slammet. Slammet samlas i en tank som rymmer 200 kubikmeter, vilket motsvarar mellan 150 och 175 ton slam beroende på dess torrhalt. Under tanken finns en utlastningsenhet för lastbilar, där varje lastbilsflak tar cirka 10 ton slam som sedan körs till deponi.

Omfattande projekt

Peter Eklund har varit uppdragsansvarig på FVB.

– För vår del har det handlat om att se till så att processen och dess styrning fungerar. I projektet har det ingått flera entreprenörer eftersom det innehöll både bygg, VVS, process och automation. Det blir många personer och maskiner på plats samtidigt, menar Peter.

Ett antal utmaningar har också funnits. Byggnaden, som är 25 meter hög, har mängder med tidskrävande installationer med skylift och ställningar, för att klara allt montage.

Det har också krävts en del planering för att utföra programmering och signalcheckning vartefter objekten var redo att färdigställas.

– För att möta behoven av att reglera, styra, kontrollera och larma krävs att massor av logik byggs in i programmet, säger Peter som känner sig nöjd med projektet.

Bra samarbete

Nöjd är också Lina Norling som är beställare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

– Det här har varit ett stort projekt, både sett till tid och kostnad, berättar Lina.

– Vårt samarbete med FVB har fungerat bra. Att ta på sig en roll som funktionsansvarig är att vara en nyckelspelare i varje led.

Slutresultatet blev också bra.

– Eftersom anläggningen varit igång sedan årsskiftet 2017/2018 så kan vi konstatera att inga större ändringar har behövt göras. Det har bara handlat om småjusteringar som driftpersonalen kommit på i efterhand, avslutar Lina.

Ytterligare information:
Peter Eklund, 021-81 80 64

FAKTA

  • Siemens S7-300 PLC med distribuerade IO för styrning av process, VVS och värme.
  • Varje processavsnitt har Siemens 12 tums Comfortpanel för lokal drift.
  • Profibus kommunikation till nio ABB frekvensomformare för motorstyrning.
  • Signalutbyte av processvärden för regleringen mellan två befintliga styrsystem ingick också i åtagandet.
  • Styrning för PLC är programmerade i Siemens TIA Portal.
  • HMI processbilder ritades och animerades i överordnat iFix SCADA system för central övervakning av larm och historik.

Benny Cedervång från FVB konfigurerar ABB frekvensomformare. I bakgrunden jobbar även FVBs Andreas Wannberg.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024