Nya medarbetare på FVB

Vi har fått sju nya medarbetare sedan förra numret av FVB-Nytt.

Rikard Säll

Rikard Säll är en tidigare medarbetare som jobbade på FVB under perioden 2017-2023. Rikard återvänder till produktionsgruppen på Stockholmskontoret som senior anläggningsprojektör med start i augusti 2024.

Carolina Björkman

Carolina Björkman har en filosofie kandidatexamen i miljöteknik med inriktning vatten och avfall. Hos FVB är hon en del i vår fortsatta tillväxt inom området VA. Carolina kommer närmast från en tjänst på AFRY.

Fredrik Lindahl

Fredrik Lindahl har anställts på FVB:s Västeråskontor och tillhör administrationsgruppen. Fredrik jobbar med allmänna kontorsgöromål och att det praktiska på Västeråskontoret ska fungera smidigt.

Lennart Pettersson

Efter flera år som entreprenadansvarig på Stockholm Exergi välkomnar vi tillbaka Lennart Pettersson till FVB. Han har 40 års erfarenhet från fjärrvärmebranschen och kommer att arbeta med projektledning, byggledning samt utredningar. Lennart hittar du på distributionsgruppen i Stockholm.

Simon Dunder

Simon Dunder är civilingenjör i maskinteknik/energi. Han kommer att jobba som projektingenjör och anläggningsprojektör. Han kommer närmast från Sweco där han arbetat som anläggningsprojektör. Simon är en återvändare till FVB och har tidigare varit anställd både i Linköping och Gävle som distributionsprojektör och projektledare/byggledare.

Albin Karlsson

Albin Karlsson är utbildad CAD-konstruktör inom mekanik och gjorde sin LIA och examensarbete på Stockholmskontoret under 2023. Efter färdigställd utbildning började Albin som anläggningsprojektör på Stockholmskontorets produktionsgrupp.

Vilma Sandell

Till distrubitionsgruppen i Västerås har vi anställt Vilma Sandell. Hon är högskoleingenjör i byggnadsteknik och kommer främst att jobba med projektering av distributionsledningar för fjärrvärme och fjärrkyla.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024