Kategori: Alla nyheter

Kurs: Fjärrvärme idag!

Vår nya fjärrvärmekurs vänder sig till alla som vill få en ökad förståelse för systemet fjärrvärme – ingenjörer, ekonomer och informatörer. Fjärrvärme idag har fokus på ...

FVB fortsätter att växa

– Vi upplever hög efterfrågan från våra kunder och det ger oss goda möjligheter att växa, säger Per Skoglund, vd på FVB. FVB har sedan bolagets ...

Ny ledning mellan Oxelösund och Nyköping

Efter många års funderande och utredande har Oxelö Energi och Vattenfall enats om att bygga en fjärrvärmeledning mellan Nyköping och Oxelösund. FVB har fått uppdraget ...

Stor miljönytta i ny våtmark

WBAB Wessmanbarken Vatten och Återvinning i Smedjebacken har anlagt en våtmark, som ska filtrera avloppsvatten i ett sista steg efter reningsverket. FVB har varit projektledare ...

FVB expanderar inom vatten och avlopp

FVB fortsätter att expandera inom vatten och avlopp (VA) och har anställt Patrik Andersson till Gävle-kontoret för att snabba på detta arbete. FVB arbetar sedan tidigare ...

Stora mängder kyla krävs till ny industri

Liquid Wind ska tillverka e-metanol till sjöfarten. Denna process kommer att kräva riktigt stora mängder kyla, vilken ska tas från havet utanför anläggningen. Illustration: Sundsvall ...

VD har ordet

Det blir inte alltid som man tror, och ibland är det bra. När jag år 1996 klev ut genom portarna på KTH och skulle påbörja mitt ...

Ny teknik lagade fjärrvärmeläckan i Örebro

Det gjordes en noggrann indragning av kolfiberlinern för att inte riskera att den blev skavd och därmed skadad. (Foto: Dennis Hild-Walett). När Navirum Energi drabbades av ...

Fjärrvärmeledning flyttas från akvedukt

FVB har fått ett spännande uppdrag med omläggning av fjärrvärmeledningen mellan Norrköping och Söderköping. Orsaken till omläggningen är att en ny förbifart ska byggas förbi ...

FVB följer upp Europas största hetvattenlager

I Västerås bygger Mälarenergi Europas största hetvattenlager i ett bergrum. Lagret kommer rymma 300 000 kubikmeter vatten vilket kan täcka fjärrvärmebehovet i staden upp till ...