Kategori: Alla nyheter

Nya ramavtal

FVB är mycket glada över att ha tecknat ett nytt ramavtal med både E.ON och Vattenfall. Avtalen ger FVB fina förutsättningar för ett fortsatt gott ...

Rejäl renovering av Gonäs avloppsreningsverk

Gonäs avloppsreningsverk i Ludvika kommun har blivit uppdaterat för dagens behov och en större renovering blir klar under maj. Verket byggdes 1972–74 och sedan dess ...

Glassfabrik värmer djursjukhus med energilösning från E.ON

SIA Glass har tillsammans med Hallands Djursjukhus i Slöinge tecknat avtal med E.ON om ectogrid. Tekniken är modern och energieffektiv för värme och kyla, där ...

Pengar att tjäna på låg temperatur

– Satsa på att sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet. Det finns mycket pengar att tjäna på detta, men det finns ingen quick fix, utan det krävs ...

Så kan biogasen utvecklas

Hårdare miljökrav gör att Västervik Energi & Miljö behöver genomföra stora ombyggnader av kommunens största avloppsreningsverk. Det kommer i sin tur att påverka biogasproduktionen. FVB ...

FVB sponsrar kandidatprojekt

En grupp studenter som läser tredje året på programmet civilingenjör inom industriell ekonomi vid Linköpings universitet jobbar med ett kandidatprojekt inom energi-teknik.  Projektet går ut på ...

Nybliven energiexpert

FVB har fått ytterligare en energiexpert.  Vi gratulerar Fredrik A Nilsson på vårt kontor i Linköping till certifieringen. Utdrag ur Certifikatet: Efter prövning med stöd av Boverkets föreskrifter ...

Ny gödselbrunn minskar metanutsläppen

Tekniska verken i Linköping bygger en gastät gödselbrunn. Detta är en viktig klimatåtgärd, då dagens öppna lager läcker den kraftiga växthusgasen metan. FVB ingår i ...

VD har ordet nr 48

Nya handelsmönster driver fjärrvärme. Pandemin har accelererat e-handeln och den bedöms fortsätta öka även efter pandemin. Behov av stora lager kräver prisvärd, säker och ...

E-handeln får fjärrvärmen att växa rejält

Nya kunder ökar Vaggeryds Energis värmeleveranser med minst 30 procent. Utbyggnaden gör att energibolaget står för sin största investering någonsin. – Därför har vi anlitat FVB, ...