FVB växer i Storbritannien

Fjärrvärmen växer i Storbritannien och FVB UK deltar i flera stora projekt. Målet är att fjärrvärmen ska tiofaldigas fram till 2050 jämfört med dagens nivå. Den viktigaste drivkraften till den växande marknaden är fjärrvärmens miljömässiga fördelar.

Den brittiska värmemarknaden består huvudsakligen av individuell uppvärmning med naturgas eller olja, men med allt tuffare klimatkrav behöver de fossila energikällorna bort till förmån för fossilfria alternativ och här blir fjärrvärmen intressant.

– Fjärrvärmesystemen började byggas i Storbritannien redan på 1950-talet, men med en dålig teknik vilket gjorde att utbyggnaden avstannade och idag står fjärrvärme för cirka 2–3 procent av värmemarknaden, förklarar Peter Russett, vd för FVB UK.

Kraftig utbyggnad
– Målet i landet är att till 2050 ska fjärrvärmen stå för omkring 20 procent av uppvärmningen. Jag har sett siffror som visar att enbart utbyggnaden av fjärrvärmerör för att klara detta mål kräver hundratusentals kilometer rör. Så det är väldigt mycket som behöver byggas de kommande trettio åren, konstaterar Peter Russett.

Trots att andelen fjärrvärme är på en låg nivå finns det faktiskt många fjärrvärmesystem i landet, men de är oftast småskaliga och använder till stor del naturgas. De system som har byggts under senare år liksom de som är under projektering använder främst värmepumpsteknik och har naturgas som spetslast eller reservbränsle.

Den brittiska regeringen vill få fjärrvärmebranschen att dekarbonisera och stöttar detta genom flera olika initiativ bland annat genom ekonomiskt stöd till förstudier och konverteringsprojekt till fossilfria bränslen. Regeringen står också bakom The Green Heat Network Fund, syftet är att stödja kommersialisering och konstruktion av koldioxidfria fjärrvärmesystem. Fonden bildades 2022 och kommer att vara avgörande för utvecklingen av fossilfri fjärrvärme i Storbritannien menar Peter Russett.

– Den har varit väldigt viktig eftersom det inte har funnits så mycket privat kapital till satsningar av detta slag, men i år har vi sett ett skifte där vi ser ett ökat kommersiellt intresse kring fjärrvärmesatsningar, säger Peter Russett.

Det ökade intresset för fjärrvärme är också påtaglig för FVB som efter fem år i Storbritannien nu deltar i allt fler fjärrvärmeuppdrag.

– Vår omsättning har ökat med 20 procent per år de senaste två åren och ser ut att växa lika mycket kommande år. Detta tack vare uppdrag hos både återkommande och nya kunder.

– Även vår personalstyrka i Storbritannien växer, men vi tar också hjälp från våra svenska kollegor vid arbetstoppar och när vi behöver komplettera med den kunskapen vi saknar här. FVB i Sverige har ju över femtio års erfarenhet av utbyggnad av fjärrvärme, säger Peter Russett vidare.

FVB UK arbetar huvudsakligen mot tre kundgrupper – kommuner, energibolag och installatörer. Det handlar främst om att designa och konstruera fjärrvärmesystemen.

Effektivare system
Peter Russett berättar om ett par projekt i London där FVB är involverade. I Meridian Water i de norra delarna av huvudstaden ansvarar de för design av fjärrvärmesystemet och hydrauliska analyser och samarbetar också med installatörerna medan i centrala London arbetar de med att öka effektiviteten i ett befintligt fjärrvärmesystem.

– Det är ett intressant projekt där man genom att optimera ett befintligt system slipper bygga ny produktion, säger Peter Russett.

Ytterligare ett projekt som Peter Russett lyfter fram är i Cardiff i Wales, där de ansvarar för projektering av ett nytt fjärrvärmenät och är tekniskt stöd i installationen av systemet.

– Det ser väldigt positivt ut framöver med en tillväxt för både fjärrvärmen och för vårt bolag i Storbritannien, avslutar Peter Russett.

Ytterligare information:
Peter Russett, +44(0)118 206 2920


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024