Vägprojekt påverkar fjärrvärmeledningar i Jordbro

Det är kraftfull utrustning som krävs för att få ett metallrör med ytter- diametern 900 mm genom berg. Den längsta sträckan genom berg är 64 meter.

Väg 259 i södra Stockholm är en mycket olycksdrabbad sträcka. När Trafikverket nu bygger en säkrare väg i området påverkar det flera av Vattenfalls fjärrvärme- ledningar och därför läggs nya ledningar, vilket bland annat kräver hammarborrning för att kunna genomföras.

Vägprojektet kallas Tvärförbindelse Södertörn och omfattar en ny mötesfri motortrafikled, separat gång- och cykelväg samt nya broar. De nya vägarna kommer att ligga i närheten av Vattenfalls kraftvärmeverk i Jordbro och påverkar många av de utgående fjärrvärmeledningarna från anläggningen.

– När Trafikverket gör ett stort projekt med ny trafikplats vill de inte att samhällsnyttiga ledningar för fjärrvärme, el och fiber med mera ska ligga oskyddade under deras vägar. Det är framför allt för att de inte vill att man framöver ska behöva gräva under dessa vägar om det sker en skada på någon ledning, förklarar Johan Enström på FVB som är projekteringsledare för detta projekt.

För Vattenfall innebär satsningen Tvärförbindelsen Södertörn att de behöver lägga nya ledningar i området och på tre ställen krävs att de korsar de stora vägarna på ett säkert och skyddat sätt.

– För att komma under vägarna används hammarborrning. Den borrtekniken passar bra för stora ledningar, här har vi DN 600 och yttermanteln är 900 mm i diameter. Ytterligare en fördel med hammarborrning är att den även fungerar när det är berg, vilket det är i detta projekt, säger Johan Enström.

Hammarborrning innebär att ett tryckluftsaggregat gör så att slaghammaren genererar kraft till borrkronan som trycks igenom marken/berget samtidigt som man lägger ett skyddsrör. Skyddsrören läggs för att ledningen ska kunna bytas ut under vägen utan att skada vägen igen. I detta projekt handlar det om sträckor på 42 meter respektive 64 meter, vilket är förhållandevis långt och beror på att vägen har fyra filer.

En av dessa borrningar är nu helt klar och där är fjärrvärmerören på plats. Nästa hammarborrning kommer att ske under året. Man har även korsat ytterligare en väg, men där krävdes inte hammarborrning utan där kunde delar av vägen stängas av och schaktningen skedde nattetid.

Projektet ska vara helt klart under vintern 2025.

Ytterligare information:
Johan Enström: 026-14 02 20


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024