Resan bakom Oujé-Bougoumous värmesystem

Samhället Oujé-Bougoumou i kanadensiska Québec är byggt av och för ursprungsbefolkningen Cree. Nästan alla byggnader har fjärrvärme och FVB har varit involverade i projektet sedan starten.

Det hela började 1992 med att Oujé-Bougoumou skulle byggas upp. Då bestod platsen enbart av skog som ägdes av Cree.

– Cree fick då bidrag från både staten och provinsen för att kunna bygga samhället. I samband med det fick FVB i uppdrag av Natural Resources Canada att göra en förstudie kring förutsättningar för fjärrvärme i Oujé-Bougoumou, säger Bård Skagestad på FVB i Edmonton, som varit med i projektet sedan start.

Natural Resources Canada är en avdelning inom den kanadensiska regeringen som ansvarar för landets naturresurser, energi och mineraler. Samverkan med ursprungsbefolkningar är en viktig del av deras arbete. Det handlar bland annat om en ökad förståelse för vikten av att engagera dessa grupper på ett respektfullt och rättvist sätt i hanteringen av Kanadas naturresurser.

Hållbar energilösning
– Cree gillade idén med fjärrvärme som en hållbar energilösning. Den skulle dessutom innebära att de var självförsörjande och kunde använda lokala bränslen genom att de hade rester från sågverk och från sin egen skog. Vi fick då i uppdrag att designa fjärrvärmesystemet med både produktionsanläggning och distributionssystem, vilket vi gjorde genom personal från Sverige och Kanada, berättar Bård Skagestad.

Lösningen, som sedan FVB genomförde de inledande faserna av, består av tre biobränslebaserade värmepannor på totalt 4 MW och av tre oljereservpannor på totalt 4,5 MW samt ett 15 km långt distributionssystem. Drygt 200 bostäder och 25 offentliga byggnader får fjärrvärme från systemet, vilket är nästan samtliga byggnader i Oujé-Bougoumou. Fjärrvärmesystemet ägs av Oujé-Bougoumou. FVB har varit involverade i arbetet med fjärrvärmesystemet sedan starten med undantag från perioden 1995–2005 då den sköttes av en annan konstruktör. Något som inte fungerade så bra enligt Bård Skagestad.

– Den konstruktören gjorde flera förändringar i fjärrvärmesystemet som har orsakat många problem, men huvudproblemet var bristen på differenstemperaturer (delta T), vilket resulterade i låga differenstryck och flöden i delar av systemet, vilket i sin tur ledde till att vissa byggnader hade det svårt att få riktigt varmt, berättar Bård Skagestad.

Sedan 2006 har FVB gjort förbättringar i fjärrvärmesystemet. En av de åtgärder som genomfördes var att hydrauliskt koppla bort pannorna i produktionsanläggningarna, för att öka det tillgängliga differenstrycket i distributionssystemet. En annan kritisk åtgärd för att öka delta T var att modifiera fjärrvärmecentralerna för förbättrad flödesbalansering och reglering.

Fjärrvärmesystemet har också förbättrats efter att det skedde en omfattande brand 2016 i en av värmeanläggningarna.

– Den orsakades av underhållsarbete och nästan hela biobränsleanläggningen brann upp. Det fick till följd att nästan hela samhället blev av med sin uppvärmning, för deras reservanläggning var seriekopplad med denna anläggning.

– Den sårbarheten var en ögonöppnare för samhället och för oss. Vi blev anlitade för att konstruera en ny produktionsanläggning och samtidigt skapa ökad redundans genom att separera existerande produktionsanläggningar, säger Bård Skagestad.

Hög redundans
Resultatet blev två värmeanläggningar, som kan fungera oberoende av varandra och som är uppdaterade med ny teknik.

– Nu har Oujé-Bougoumou ett mera effektivt fjärrvärmesystem med hög redundans. Samhället fortsätter att växa, vilket gör att fjärrvärmesystemet också växer. Det gör att vi fortsatt har en roll där, vilket känns roligt. Det är ju ovanligt att man får möjligheten att bygga upp ett fjärrvärmesystem för ett nytt samhälle och sedan vidareutveckla det, säger Bård Skagestad.

Så gott som alla byggnader i Oujé-Bougoumou har fjärrvärme. Just att fjärrvärmen är hållbar ser Cree som extra viktigt.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024